Промени в електронната услуга „Подаване на стандартизиран одиторски файл"

На интернет страницата си НАП информира, че във връзка с оптимизиране на функционалностите при подаване на стандартизиран одиторски файл в големи размери и извършване на корекции, считано от 17.08.2023 г. се променя процесът по приемане и обработка на стандартизирания одиторски файл.