Изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации

На интернет страницата си НАП информира, че на 2 октомври изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации от:

 

  • физическите и
  • юридическите

 

лица.