БЕЗПЛАТНО: Командироване на мобилни лица

Четете безплатно два материала от бр. 22 на е-сп. "Труд и осигуровки ТИТА":

 

Командироване на пилоти и кабинен екипаж

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно минималните ставки на заплащане на шофьори при командироване в рамките на предоставянето на услуги

Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

 

Абонирайте се за Пакет TITA 3.0 и получете достъп до 31/12/2024 до:

 

► е-сп. "Труд и осигуровки ТИТА"

 

е-каталог "Труд"

 

е-каталог "Осигуровки"

 

Префернциални цени до края на м. октомври 2023 г. Абонирайте се сега.