Важно за HR | ЧРД "В помощ на УЧР"

На 15/09/2022 г. се роди "В помощ на УЧР."

 

Целта ни - да подкрепим специалистите "Човешки ресурси (HR)", които желаят да се развиват професионално, като разгледаме най-важните разпоредби на КТ: една част - безплатно, а друга - ексклузивно за тези, които ни подкрепиха, ставайки наши абонати.

 

Резултатът година по-късно:

 

Свободен достъп

 

I. Представителство на работниците и служителите

 

ІІ. Колективно трудово договаряне

 

ІІІ. Трудов договор

 

ІV. Видове трудови договори (Част I – договор за неопределено време и определен срок; промяна на срока на трудовия договор; договор със срок за изпитване)

 

ІV. Видове трудови договори (Част II - трудов договор за надомна работа и работа от разстояние)

 

Основни задължения на страните по трудовото правоотношение (I част – основни задължения на работника и служителя)

 

Достъп за настоящи абонати на Пакет TITA 3.0

 

ІV. Видове трудови договори (Част IIІ - трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа)
 

ІV. Видове трудови договори (Част IIІ - трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа)
 

IV. Видове трудови договори (Част IV - трудови договори за допълнителен труд и за вътрешно заместване)
 

ІV. Видове трудови договори (Част V - трудови договори за работа през определени дни в месеца и за краткотрайна сезонна селскостопанска работа)
 

ІV. Видове трудови договори (Част V - трудови договори за работа през определени дни в месеца и за краткотрайна сезонна селскостопанска работа)

 

ІV. Видове трудови договори (Част VI - трудови договори за обучение и стажуване)
 

Изборът като основание за възникване на индивидуално трудово правоотношение

 

Недействителност на основанието за възникване на индивидуалното трудово правоотношение 

 

Полагане на труд по извънтрудови правоотношения

 

Продължаваме с "В помощ на УЧР", както и с множество ценни публикации в ежемесечното ни електронно списание "Труд и осигуровки ТИТА," част от от Пакет TITA 3.0.