Крайни срокове за корекция и внасяне на на авансови вноски за 2023 г.

На интернет страницата си НАП напомня, че:

 

  • На 15 ноември изтича срокът, в който:

 

- фирмите и

 

- физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа, могат да коригират размера на декларираните от тях авансови вноски за корпоративен данък или данък върху доходите за 2023 година. 

 

  • На 1 декември изтича и срокът за плащане на:

 

месечната авансова вноска за месец декември и

 

- тримесечната авансова вноска за трето тримесечие на 2023 година.