Относно фирми с големи материални запаси

На интернет страницата си НАП информира, че близо 7 000 фирми в страната са получили предупредителни писма за нелогично високи материални запаси на обща стойност почти 5,6 млн. лв. 

 

С определена категория от фирмите ще бъдат проведени и телефонни разговори в следващите месеци, а на най-рисковите дружества ще бъдат възложени инвентаризации – проверка от НАП, при която се описва цялото налично количество на стоките. При установени несъответствия ще започнат проверки и ревизии.