Относно право на задържане на  плащане при неполучена касова бележка

На интернет страницата си НАП напомня, че клиентите имат право да задържат плащането към търговеца, докато не получат касова бележка.

 

Този механизъм, който е възможен след промяна в Закона за ДДС (в сила от 1 януари 2024 г.), цели засилване противодействието на укриването на приходи и на нелоялната конкуренция, както и гарантирането на потребителските права.


В лятната контролна кампания на НАП един от акцентите ще бъдат проверките за спазване на изискванията за издаването на платежен документ.