Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

НАЙ-АКТУАЛНОТО, ВЕДНАГА - TITA.BG


В "Държавен вестник", брой 52 от 2024 г. е обнародвано Постановление № 216 от 13 юни 2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Пос­тановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (НРВПО).

 

Промените в НРВПО са свързани с:

 

  • правото на удължен платен годишен отпуск за служителите в социалните услуги;

 

  • регламентиране на ред за прехвърляне на отпуск поради бременност и раждане след навършване на 6-месечна възраст на детето на един от родителите на майката или на бащата и на ред за прехвърляне на отпуск при осиновяване на дете след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване на един от родителите на осиновителката или осиновителя.

 

Вж. Доклада относно мотивите за направените промени.