Становище относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г.

02 януари, 2014

На Интернет страницата на НАП е публикувано Становище № 20 -00-1 от 02. 01. 2014 г.  относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодатели, осигурители за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващи се лица.

 

Становището е във връзка с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. (обн. ДВ. бр. 110 от 21.12.2013 г. ), която влиза в сила от 01. 01. 2014 г.

Назад към новините