Наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места

01 август, 2014

В ДВ, бр. 63 от 01. 08. 2014 г. е обнародвана нова Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

 

Новата наредба влиза в сила три месеца след обнародването й.

Назад към новините