Абонамент за Е-списание

Абонаментен период

Вписване в системата

Данни за фактура

 • Е-списание

  Абонамент за Е-списание "Данъци ТИТА"

  За да получите достъп до избраната публикация, моля изберете период на абонамент.

 • Важно!!! Информирайте се за продукта, който купувате.

   

  1. АБОНАМЕНТ ЗА ЦЯЛАТА 2020 г.

   

  Абонаментът за цялата 2020 година на е-списание „Данъци ТИТА“ включва:

   

  достъп до онлайн броевете на месечното е-списание „Данъци ТИТА“, които ще бъдат публикувани през календарната 2020 г. Всеки месец излиза по един онлайн брой. Това прави общо 12 онлайн броя за календарна година. Броевете се достъпват онлайн през сайта TITA.BG.

   

  Бонус 1достъп до онлайн броевете на е-списание „Данъци ТИТА“, публикувани през 2010 – 2019 г. Посредством търсачката можете да търсите в над 3000 публикации, публикувани в е-списанието в този период. Броевете от годините 2010 – 2019 се достъпват онлайн през сайта TITA.BG.

   

  Бонус 2: достъп до пет предстоящи видео семинара, обединени в онлайн продукт „5 видео семинара за промените в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КТ и КСО и най-важните казуси при годишното приключване (2019)“. Продуктът ще се достъпва онлайн през сайта TITA.BG.

   

  Бонус 3: преференциални цени за присъствените ни семинари, провеждани през календарната 2020 г.

   

  Абонаментът за цялата 2020 година на е-списание „Данъци ТИТА“ изрично НЕ включва:

   

  - Достъп до e-книгите на сайта TITA.BG. E-книгите се купуват отделно.

   

  - Достъп до видео семинари (е-семинари) извън тези посочени в Бонус 2Е-семинарите извън посочените в Бонус 2 се купуват отделно.

   

  - Достъп до присъствени семинари. Участието се заплаща по преференциални цени, както е указано в Бонус 3, ако семинарите се провеждат в рамките на периода на абонамента или по стандартни цени във всички други случаи.

   

  Внимание!

   

  - Абонаментът е за календарна година (01.01. – 31.12), а не за 365 дни от датата на плащане.

   

  - След като абонаментът изтече, няма да имате достъп до нови броеве, публикувани след датата на неговото изтичане, но не губите достъпа си до минали броеве на е-списанието, публикувани между 01.01.2010 г. и 31.12.2020 г.

   

  При заплащане на абонамент за цялата 2020 година през м. септември, октомври, ноември или декември 2019 г. веднага ще получите достъп до архива на е-списанието за предходните месеци и ще можете да четете оставащите онлайн броеве до края на 2019 г., когато излизат. Тоест не се налага да чакате до 01.01.2020 г.за да почнете да ползвате е-списанието.

   

  2. АБОНАМЕНТ ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2020 г.

   

  Абонаментът за първо полугодие на 2020 година на е-списание „Данъци ТИТА“ включва:

   

  достъп до онлайн броевете на месечното е-списание „Данъци ТИТА“, които ще бъдат публикувани през първите шест календарни месеца от 2020 г. Всеки месец излиза по един онлайн брой. Това прави общо 6 онлайн броя за календарно полугодие. Броевете се достъпват онлайн през сайта TITA.BG.

   

  Бонус 1: достъп до пет предстоящи видео семинара, обединени в онлайн продукт „5 видео семинара за промените в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КТ и КСО и най-важните казуси при годишното приключване (2019)“. Продуктът ще се достъпва онлайн през сайта TITA.BG.

   

  Бонус 2: преференциални цени за присъствените ни семинари провеждани през първото календарно полугодие на 2020 г.

   

  Бонус под условие: след продължаване на абонамента и за второ полугодие на 2020 г. се дава и достъп до онлайн броевете на е-списание „Данъци ТИТА“, публикувани през 2010 – 2019 г. Важно - първо трябва да се закупи достъп и за двете календарни полугодия на 2019 г. и чак след това се дава достъп до онлайн броевете на е-списанието, публикувани през периода 2010 – 2019 г.

   

  Абонаментът за първо полугодие на 2020 година на е-списание „Данъци ТИТА“ изрично НЕ включва:

   

  - Достъп до e-книгите на сайта TITA.BG. E-книгите се купуват отделно.

   

  - Достъп до видео семинари (е-семинари) извън тези посочени в Бонус 1Е-семинарите извън посочените в Бонус 1 се купуват отделно.

   

  - Достъп до присъствени семинари. Участието се заплаща по преференциални цени, както е указано в Бонус 2, ако семинарите се провеждат в рамките на периода на абонамента или по стандартни цени във всички други случаи.

   

  Внимание!

   

  - Абонаментът е за първо календарно полугодие на 2020 г. (01.01. – 30.06), а не за 183 дни от датата на плащане.

   

  - След като абонаментът изтече, няма да имате достъп до нови броеве, публикувани след датата на неговото изтичане, но не губите достъпа си до минали броеве на е-списанието излезли между 01.01.2020 г. и 30.06.2020 г.

   

  3. АБОНАМЕНТ ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 г.

   

  Абонаментът за второ полугодие на 2019 година на е-списание „Данъци ТИТА“ включва:

   

  достъп до онлайн броевете на месечното е-списание „Данъци ТИТА“, които са или ще бъдат публикувани през календарното второ полугодие на 2019 г. Всеки месец излиза по един онлайн брой. Това прави общо 6 електронни броя за календарно полугодие. Броевете се достъпват онлайн през сайта TITA.BG.

   

  Бонус 1: преференциални цени за присъствените ни семинари провеждани през календарното второ полугодие на 2019 г.

   

  Абонаментът за второ полугодие на 2019 година на е-списание „Данъци ТИТА“ изрично НЕ включва:

   

  - Достъп до e-книгите на сайта TITA.BG. E-книгите се купуват отделно.

   

  - Достъп до видео семинари (е-семинари). Е-семинарите се купуват отделно.

   

  - Достъп до присъствени семинари. Участието се заплаща по преференциални цени, както е указано в Бонус 1, ако семинарите се провеждат в рамките на периода на абонамента или по стандартни цени във всички други случаи.

   

  Внимание!

   

  - Абонаментът е за второ календарно полугодие на 2019 г. (01.07. – 31.12), а не за 183 дни от датата на плащане.

   

  - След като абонаментът изтече, няма да имате достъп до нови броеве, публикувани след датата на неговото изтичане, но не губите достъпа си до минали броевена е-списанието излезли между 01.07.2019 г. и 31.12.2019 г.

   

  4. АРХИВ 2010 - 2017 г.

   

  Достъпът до архив 2010 – 2018 г. включва:

   

  - достъп до електронните броевете на е-списание „Данъци ТИТА“, публикувани през 2010 – 2018 г., т.е. брой 1 до брой 110. Продуктът се достъпва онлайн през сайта TITA.BG.

   

  Достъпът до архив 2010 – 2018 г. изрично НЕ включва:

   

  - Достъп до e-книгите на сайта TITA.BG. E-книгите се купуват отделно.

   

  - Достъп до видео семинари (е-семинари). Е-семинарите се купуват отделно.

   

  - Достъп до присъствени семинари. Участието се заплаща по стандартни цени и не са приложими отстъпки или преференции.

   

  Внимание!

   

  - От 01.01.2020 г. архивът ще включва и е-броевете от 2019 г. и ще бъде архив 2010 – 2019 г. Цената ще се запази на 96 лв. Ако не бързате, купете го тогава.

   

  - Ако имате абонамент за цялата 2020 г., не купувайте отделно и архив 2010 – 2018 г. Включен е като бонус!

Ако вече сте регистрирани, влезте през вход горе вдясно.

Вие сте:

Моля, попълнете на кирилица! Директно се експортира в е-фактура.