ТИТА - Всичко онлайн за данъците. Списание и е-Книги. Нормативна база, справочник и консултации.

Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) след 01.01.2013 г. по договор за предоставяне на концесия за услуга без договорена компенсация и определено концесионно възнаграждение

 

 

 
Мария Костова, данъчен консултант


Целта на материала е да представи спецификата и внесе яснота при прилагане разпоредбите на ЗДДС при концесионните договори за услуга, имайки предвид комплексния характер на концесионните правоотношения, както и обстоятелството, че по своята същност концесионите договори за услуга представляват дългосрочни договори с непрекъснато изпълнение.

В този материал не са засегнати концесионните договори за строителство и добив. Същите ще бъдат обект на отделна разработка.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Данъчна практика

 • Данъчна практика

 • Полезна информация

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Следващ брой

Новини

 • [28.11.2015]
  Към екипа ни се присъедини Мариянка Вълчанова, началник отдел "Последващ контрол" на Агенция "Митници" - Пловдив.
   
  Представяме предварително неин материал относно последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове, анонсиран в декемврийския брой на списание "Данъци ТИТА".  
 • [27.11.2015]

  В ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД ЗАДС), в сила от 01.01.2016 г.

 • [24.11.2015]

  Двудневният семинар по ЗКПО, ЗДДФЛ, КТ и КСО във връзка с промените за 2016 г. и годишното приключване за 2015 г. се запълни.

  Поради големия интерес пускаме нов семинар на 21 и 22 януари 2016 г. Той ще е последният по ЗКПО, ЗДДФЛ, КТ и КСО за началото на 2016 г. 

 • [21.11.2015]

  В ДВ, бр. 90 от 20. 11. 2015 г. са обнародвани декларациите за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания.

 • [17.11.2015]

  В ДВ, бр. 89 от 17. 11. 2015 г. е обнародвано Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA.

Потребителски опции

Потребител

Забравена парола?