ТИТА - Всичко онлайн за данъците. Списание и е-Книги. Нормативна база, справочник и консултации.

Промени в ЗДДС, свързани с даряването на хранителни стоки на хранителни банки

 
 
Моника Петрова, данъчен експерт
 
 
В брой 88 на Държавен вестник от 08. 11. 2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), като приетите промени се отнасят до безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки на хранителни банки.
 
Целта на материала е да се анализират направените промени, които влизат в сила от 01. 01. 2017 г.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Полезна информация

 • Казуси

 • Казуси

 • Казуси

 • Казуси

 • Казуси

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Съдебна практика

 • Следващ брой

 • Четете в броя

Новини

 • [09.12.2016]
  В ДВ, бр. 98 от 09. 12. 2016 г. са обнародвани:
   
  -        Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., като с преходни разпоредби са направени промени и в други нормативни актове, вкл. Кодекса за социално осигуряване (КСО), Кодекса на труда (КТ), Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя  (ЗГВРСПНР);
  -        Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г., като с преходни разпоредби са направени промени и в други нормативни актове, вкл. в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО);
  -        Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г., като с преходни разпоредби са направени промени и в други нормативни актове, вкл. в Закона за митниците (ЗМ),
 • [09.12.2016]
  В ДВ, бр. 97 от 06. 12. 2016 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, с преходни разпоредби на който, са направени промени и в останалите данъчни закони, включително и в Закона за счетоводството, в сила от 01. 01. 2017 г. Представяме обзор на направените промени в данъчното законодателство за 2017 г.
 • [06.12.2016]

  В ДВ, бр. 97 от 06. 12. 2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, с преходни разпоредби на който, са направени промени и в останалите данъчни закони, вкл. и в Закона за счетоводството, в сила от 01. 01. 2017 г.
   

 • [29.11.2016]
  В ДВ, бр. 95 от 29. 11. 2016 г. е обнародван нов Закон за независимия финансов одит (ЗНФО). С ПЗР на закона са направени и кореспондиращи промени и в други нормативни актове, включително Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за счетоводството (ЗСЧ), както е кореспондиращи редакционни поправки в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).
 • [26.11.2016]
  През м. януари 2017 г. списание Данъци ТИТА провежда два семинара:
  -         на 17 и 18 януари по ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО. 
  -         на 24, 25 и 26 януари по ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, КСО и КТ . 
   Лектори: Людмила Мермерска, Моника Петрова, Димитър Бойчев и Михаил Илиев.

Потребителски опции

Потребител

Забравена парола?