ТИТА - Всичко онлайн за данъците. Списание и е-Книги. Нормативна база, справочник и консултации.

Последните промени в ЗКПО и ЗДДФЛ във връзка с преотстъпване на данък на земеделските стопани

 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 

Известно е, че ползването на държавна помощ за земеделските стопани под формата на преотстъпване на данък на земеделските стопани се одобри от Европейската комисия (ЕК) в края на март на 2015 г. и ще може да се ползва до 31. 12. 2020 г. 

Правото на ползване на помощта бе съпроводено с публикуване на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО), обнародван в ДВ, бр. 22 от 24. 03. 2015 г.

Промените, въведени със ЗИД ЗКПО, свързани с условията за преотстъпване на данък на земеделските стопани по реда на чл. 189б от ЗКПО, влязоха с обратна сила – от 01. 01. 2014 г.

Целта на материала е да се анализират направените промени.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Дискусионно

 • Дискусионно

 • Казус

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Следващ брой

Новини

 • [29.05.2015]

  В ДВ бр. 39 от 29. 05. 2015 г. е обнародвана Наредба за допълнение на Наредба Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки, в сила от 29. 05. 2015 г. 

 • [26.05.2015]

  На Интернет страницата на Министерството на финансите (МФ) е публикувана информация за разширяване възможностите на системата „Матеус" с достъп до Интернет страниците на общините с безплатен персонален идентификационен код за проверка на задължения за местни данъци и такси.

 • [22.05.2015]

  В ДВ бр. 37 от 22. 05. 2015 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, като със заключителна разпоредба се допълва и разпоредба на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

 • [20.05.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикуван актуализиран Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2015 г.

 • [15.05.2015]

  От 15. 05. 2015 г. е в сила нов Закон за енергийнат ефективност (ЗЕЕ). В тази връзка с преходни и заключителни разпоредби на закона са направени синхронизиращи промени в други нормативни актове, включително са редактирани разпоредби и в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Потребителски опции

Потребител

Забравена парола?