ТИТА - Всичко онлайн за данъците. Списание и е-Книги. Нормативна база, справочник и консултации.

Коментар относно Указание на НАП № 20-00-158 от 28.07.2014 г. относно съобразяване на административната практика с трайно установената практика на ВАС относно правото на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили

 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
 
В края на юли 2014 г. приходната ни администрация излезе с Общо становище № 20-00-158 от 28.07.2014 г. относно съобразяване на административната практика с трайно установената практика на Върховен административен съд по приложение на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5, във връзка с § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС относно правото на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили и стоки или услуги, които са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали. То има за цел да даде указания на органите по приходите във връзка с необходимостта от привеждане на тяхната практика в съответствие с тази на ВАС по въпросите, свързани с правото на данъчен кредит за леките автомобили и за стоките и услугите, влагани в тяхната поддръжка, ремонт и експлоатация.
 
Целта наматериала  е да се коментират важните моменти от указанието, като се анализират и интерсни изводи в съдебни решения, които не са цитирани в Указанието.
 
Приведеното в края на Указанието кратко разяснение относно начина на определяне на данъчната основа за целите на ЗДДС в случаите, когато автомобил, който не попада в дефиницията на § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС  се ползва за цели различни от независимата икономическа дейност на лицето или за лични нужди, е пояснено с числов пример.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Дискусионно

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Данъчна практика

 • Полезна информация

 • Следващ брой

Новини

Потребителски опции

Потребител

Забравена парола?