ТИТА - Всичко онлайн за данъците. Списание и е-Книги. Нормативна база, справочник и консултации.

Промените в ЗДДС, в сила от 01. 01. 2017 г.

 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
Целта на материала е да се разгледат по-важните от промените в ЗДДС, които влязат в сила от 01.01.2017 г. и са направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС – ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) – с § 41- 46 от неговите преходни и заключителни разпоредби.
 
Промените са илюстрирани и с примери.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Полезна информация

 • Актуално

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Следващ брой

Новини

Потребителски опции

Потребител

Забравена парола?