ТИТА - Всичко онлайн за данъците. Списание и е-Книги. Нормативна база, справочник и консултации.

Последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

 
 
Мариянка Вълчанова, началник отдел «Последващ контрол», Агенция «Митници» - Пловдив
 
 
В ДВ, бр. 13 от 07. 02. 2016 г. е обнародван Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ПИД на ППЗАДС), който влиза в сила от 07. 02. 2017 г.
 
Целта на коментара е за се разгледат направените промени.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Актуално

 • Дискусионно - застраховки

 • Дискусионно - командироване

 • Дискусионно - командироване

 • Дискусионно - командироване

 • Дискусионно - командироване

 • Дискусионно - командироване

 • Дискусионно - командироване

 • Полезна информация

 • Казуси

 • Казуси

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 • Следващ брой

 • Четете в броя

Новини

Потребителски опции

Потребител

Забравена парола?