tita.bg

Солидарната отговорност по чл. 177 от ЗДДС

 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант


Материалът е посветен на анализ на условията, които следва да са изпълнени, за да се приложи разпоредбата на чл. 177 от Закона за занъка върху добавената стойност (ЗДДС) - "регистрирано лице - получател по облагаема доставка, отговаря за дължимия и невнесен данък от друго лице, доколкото е ползвало право на приспадане на данъчен кредит, свързан пряко или косвено с дължимия и невнесен данък".

Коментира се и практиката на НАП при прилагане на разпоредбата ан чл. 177 от ЗДДС.
 
Приведени са и редица актуални съдебни решения. 
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Дискусионно

 • Дискусионно

 • Полезна информация

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Данъчна практика

 • Съдебна практика

 • Следващ брой

Новини

 • [21.07.2014]

  На Интернет страницата на НАП е обнародвана информация, с която се напомня, че до края на месец юли т.г. е крайният срок за подаване на Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за второто тримесечие на годината. Накратко се припомнят данъците, които подлежат на деклариране, както и данъчнозадължените лица.

 • [20.07.2014]

  Сформира се нова група за курс по СИДДО: 25 - 26 септември 2014 г., гр. София.

  Лектор доц. д-р Людмила Мермерска

  Максимален брой участници: 15 бр.

  Отстъпки до 05/09/2014 г.


 • [18.07.2014]

  На Интернет страницата на НАП е обнародвана обновена версия на програмния продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. № 3 и обр. № 6.

 • [16.07.2014]

  На Интернет страницата на НАП е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС), свързан с доставка на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път. Проектозаконът транспонира промени в законодателството на ЕС, в сила от 01. 01. 2015 г. 

 • [15.07.2014]

  В ДВ, бр. 58 от 15. 07. 2014 г. е обнородвано ПМС № 196 от 10. 07. 2014 г., с което е одобрена Тарифа за таксите, които се събират в производстото по глава единадесета от Закона за обществените поръчки (ЗОП) пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС). Новата тарифа е в сила от 15. 07. 2014 г.

Потребителски опции

Потребител

Забравена парола?