ТИТА - Всичко онлайн за данъците. Списание и е-Книги. Нормативна база, справочник и консултации.

Вътреобщностните доставки в практиката на НАП, ВАС и СЕС

 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
Предмет на коментара са вътреобщностните доставки (ВОД) по чл. 7, ал. 1 от ЗДДС, регламентиращ общата хипотеза за ВОД по смисъла на закона.
 
Коментарът се състои от две части:
 
-        общи постановки (условия за наличие на ВОД; място на изпълнение; дата на възникване; изискуемост на данъка; данъчна основа; удостоверяване на ВОД и корекции; отразяване в дневника за продажбите и декларациите за ДДС);
 
-        практика на НАП и съответствието ѝ с практиката на ВАС и с решенията на Съда на ЕС (СЕС), илюстририрана с указания на НАП, решения на ВАС и СЕС. Акцентите са върху необходимите документи за удостоверяване на извършените ВОД, реквизитите на товарителницата, липсата на ДДС идентификационен номер у получателя по ВОД, отговорите на чуждите данъчни администрации и понятието „липсващ търговец“, недеклариране на ВОП от купувача, за грижата на добрия търговец и др. 
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Актуално

 • Казус

 • Казус

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Справочник

 • Следващ брой

Новини

 • [05.03.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно промени при ползване на ПИК.

 • [04.03.2015]
  Сформира се нова група за курс по СИДДО: 4 - 5 юни 2015 г., гр. София.
  Лектор доц. д-р Людмила Мермерска
  Максимален брой участници: 20 бр.
  Отстъпки до 08/05/2015 г.
 • [24.02.2015]

  На Интернет страницата на НАП са публикувани Указания за ползване на е-услуга „Подаване на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди, съгласно чл. 118, ал. 8 от ЗДДС“. Напомня се, че до 9 март всички задължени лица по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС трябва да подадат в НАП данни за наличните съдове и съоръжения, с които разполагат. 

 • [24.02.2015]

  На Интернет страницата на НАП са публикувани годишните декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001 и 2001 б) с баркод.

 • [23.02.2015]

  На Интернет страницата на НАП са публикувани кратки информационни материали относно различни въпроси, свързани с деклариране на доходи и осигуровки на физически лица.

Потребителски опции

Потребител

Забравена парола?