ТИТА - Всичко онлайн за данъците. Списание и е-Книги. Нормативна база, справочник и консултации.

Третиране по ЗДДС на услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение в трета страна

 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
От началото на 2015 г. и във връзка с направените промени в ЗДДС, актуален е въпросът за третирането по този закон на услугите, оказвани по електронен път. Законът вече съдържа редица правила, отнасящи се до  тези услуги, когато са оказани на данъчно незадължени лица, установени в Общността (вж. чл. 152 - чл. 159и от ЗДДС).  
 
В практиката обаче се срещат и немалко случаи, при които получателите на услугите са данъчно задължени лица, или те са данъчно незадължени лица, но са с местоживеене в страна извън ЕС (т.нар. „трета страна“).
 
Целта на материала е да се  разгледа накратко третирането и доказването на местоизпълнението на извършвани от български данъчно задължени лица услуги по електронен път в полза на клиенти, установени в трета страна, в зависимост от това дали те са данъчно задължени или данъчно незадължени лица. 
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Полезна информация

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Следващ брой

Новини

 • [28.07.2015]
  В ДВ, бр. 57 от 28. 07. 2015 г. са обнародвани:
  -        ПМС № 188 от 20. 07. 2015 г., с което се приема Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО), в сила от 1 януари 2016 г., като с нея се отменя Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване;
  -        ПМС № 188 от 20. 07. 2015 г., с което се допълва Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, в сила от 28. 07. 2015 г.
 • [27.07.2015]
  Сформира се нова група за курс по СИДДО: 24 - 25 септември 2015 г., гр. София.
  Лектор доц. д-р Людмила Мермерска
  Максимален брой участници: 20 бр.
  Отстъпки до 04/09/2015 г.
 • [23.07.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно нова е-услуга за безработни и самоосигуряващи се лица, даваща възможност за подаване с персонален идентификационен код на декларациите, свързани със задължителното им осигуряване.

 • [22.07.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно новата е-услуга за плащане на местните данъци за превозни средства и недвижими имоти чрез сайта на НАП, която в момента работи за общините Столична, Велико Търново, Пловдив и Варна.

 • [21.07.2015]

  На Интернет страницата на НАП е обнародвана информация относно новата е - услуга за самоосигуряващи се лица – подаване по интернет с персонален идентификационен код на декларацията при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани.

Потребителски опции

Потребител

Забравена парола?