tita.bg

Наследяване на предприятието на едноличния търговец по завещание

 
 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
Целта на материала е да се разгледа процедурата на наследяване на предприятието на едноличиния търговец по завещание, като се  откроят редица спорни и неизяснени нормативно въпроси.
Целият текст
 • Коментари

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Данъчна практика

 • Полезна информация

 • Полезна информация

 • Справочник

 • Следващ брой

Новини

 • [30.07.2014]

  На Интернет страницата на НАП е публикувано Указание № 20-00-158 от 28. 07. 2014 г. относно съобразяване на административната практика с трайно установената практика на ВАС по приложение на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 във връзка с § 1, т. 18 от ДР на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) относно правото на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили.

 • [29.07.2014]

  Сформира се нова група за курс по СИДДО: 25 - 26 септември 2014 г., гр. София.

  Лектор доц. д-р Людмила Мермерска

  Максимален брой участници: 15 бр.

  Отстъпки до 05/09/2014 г.


 • [25.07.2014]

  В ДВ, бр. 61 от 25. 07. 2014 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, с преходна разпоредба на който са направени синхронизиращи промени и в разпоредби на Кодекса на труда (КТ).

 • [18.07.2014]

  На Интернет страницата на НАП е обнародвана обновена версия на програмния продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. № 3 и обр. № 6.

 • [16.07.2014]

  На Интернет страницата на НАП е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС), свързан с доставка на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път. Проектозаконът транспонира промени в законодателството на ЕС, в сила от 01. 01. 2015 г. 

Потребителски опции

Потребител

Забравена парола?