ТИТА - Всичко онлайн за данъците. Списание и е-Книги. Нормативна база, справочник и консултации.

Правото на данъчен кредит за стоки и услуги, предназначени за персонала на данъчно задълженото лице, в практиката на Съда на ЕС

 
 
Ивайло  Кондарев, данъчен консултант
 
 
Регистрираните по ЗДДС лица нерядко в своята практика се сблъскват с казуси, свързани с третирането по този закон на отношенията им с техните работници и служители, и най-вече с наличието (или липсата) на право на приспадане на ДДС за стоки и услуги, които се закупуват от работодателя, но се ползват от неговия персонал.
 
В тази връзка, не е маловажно да се знае каква е практиката на Съда на ЕС по такива казуси и доколко нашият закон е в съответствие с правилата, въведени с Директивата за ДДС.
 
Целта на маттериала е да се разгледат няколко решения на СЕС, засягащи този проблем, и да се направят изводи и заключения, които да бъдат от полза на регистрираните по ЗДДС лица.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Полезна информация

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Следващ брой

Новини

Потребителски опции

Потребител

Забравена парола?