За нас

Качество

Качеството е важно. За нас - най-важно. Авторите и лекторите ни са водещи специалисти-практици в сферите на данъчното облагане, социалното осигуряване, трудовото и търговското право и счетоводството. Получавате знание с премийно качество, за да сте уверени, че правите най-доброто за клиентите си.

Обем

Получавате голям обем полезна информация под формата на електронно списание с авторски коментари, прегледи на съдебна и данъчна практика, позиции по актуални дискусионни въпроси, преглед на казуси и отговори на интересни въпроси на наши абонати, на практически насочени електронни книги, на електронни и присъствени семинари с практици.

Цена

Продаваме голямо количество качествено знание, не хартия или куриерски услуги. Нашите продукти са направени специално за клиенти, които реално ценят качественото съдържание и искат да получат максимален обем от него за всеки лев, който плащат.