Видео

Абонирайте се за цялата 2018 г. и получете:

  • 12 електронни броя за 2018 година.
  • Електронен архив с търсачка за периода 2010 – 2017 г.
  • 5 видео семинара за промените в законодателството и годишното приключване.

19/11/2017: Видео: Ред за командироване

Виж още материала: Особености при авансовото облагане и годишното преизчисляване на данъка по реда на ЗДДФЛ при командироване по реда на чл. 121а от Кодекса на труда


05/11/2017: Видео: ЗОВ за работници в производствено предприятие


23/10/2017: Видео: Командировъчни пари при командироване на персонала


08/10/2017: Видео: Третиране по реда на ЗДДС на транспортиране на стоки в ЕС и извън него


20/09/2017: Видео: Осигурителни вноски на собственик на ЕООД, все още без приходи

(Бел ред. Към момента на заснемане г-н Димитър Бойчев бе част от структурата на НАП. Понастоящем професионалното му развитие продължава извън нея.)


11/09/2017: Видео: Командироване в група предприятия за обучение и конференции


31/08/2017: Видео: Облагане доходи от наем на физически лица


22/08/2017: Видео: Възстановяване на ДДС при покупка в друга държава членка


06/08/2017: Видео: Осигурителни вноски на грък - съдружник в ООД, с удостоверение А1

(Бел ред. Към момента на заснемане г-н Димитър Бойчев бе част от структурата на НАП. Понастоящем професионалното му развитие продължава извън нея.)


22/07/2017: Видео: Определяне на изискуемостта на ДДС при извършени ВОП от ДЗЛ


10/07/2017: Видео: Промени в режима на сумирано изчисляване на работно време