Видео

В периода 24 януари – 7 февруари 2019 г., ще публикуваме кратки извадки от:

5 видео семинара за промените в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КТ и КСО и най-важните казуси при годишното приключване (2018)

с лектори:

Моника Петрова (ЗДДС), доц. д-р Людмила Мермерска (ЗКПО, ЗДДФЛ), Димитър Бойчев (КСО) и д-р Михаил Илиев (КТ)


ЗКПО: Деклариране и внасяне на данък при заличаване


ЗДДФЛ: Промени при доходи от игри, състезания и конкурси


Промени, свързани с дерегистрация и регистрация по ЗДДС


Промени в отпуските при осиновяване на дете


Вноски за ДЗПО, Учителски пенсионен фонд, здравните вноски и вноски за фонд “ГВРС” за 2019 г.


При покупка на абонамент за сп. "Данъци ТИТА" за цялата 2019 г. или първото й полугодие (тук), получавате като бонус безплатен достъп до:

5 видео семинара за промените в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КТ и КСО и най-важните казуси при годишното приключване (2018)