Видео

Тук гледате безплатно видео казуси от водещи експерти, автори на сп. „Данъци ТИТА“. 

От есента ще можете да купите предстоящите ни е-семинари за промените в данъчното, осигурителното  и трудовото законодателство и годишно приключване. За абонатите ни са включени в годишния абонамент.

 


22/08/2017: Видео: Възстановяване на ДДС при покупка в друга държава членка

Лектор: Моника Петрова, методолог по ЗДДС


06/08/2017: Видео: Осигурителни вноски на грък - съдружник в ООД, с удостоверение А1

Лектор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

(Бел ред. Към момента на заснемане г-н Димитър Бойчев бе част от структурата на НАП. Понастоящем професионалното му развитие продължава извън нея.)


22/07/2017: Видео: Определяне на изискуемостта на ДДС при извършени ВОП от ДЗЛ

Лектор: Моника Петрова, методолог по ЗДДС


10/07/2017: Видео: Промени в режима на сумирано изчисляване на работно време

Лектор: Михаил Илиев, доктор по право, експерт в МТСП