Е-семинари

Webinar: Промени в ЗДДС, в сила от 01.07.2020 г.

► Webinar-ът ще се проведе на 09/07/2020. До 09/09/2020 ще е наличен видео запис от него на страницата "Достъп до Webinar на 09/07/2020". | Лектор: Моника Петрова, методолог по ЗДДС при Дирекция «ОДОП» - София

Webinar: Услуги, извършвани по електронен път и продажба на стоки чрез интернет с получатели физически лица

► Webinar-ът ще се проведе на 25/06/2020. До 25/08/2020 ще е наличен видео запис от него на страницата "Достъп до Webinar на 25/06/2020". | Лектор: Моника Петрова, методолог по ЗДДС при Дирекция «ОДОП» - София

e-Семинар: "Попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ при доходи от източник чужбина (без доходи на лица, извършващи дейност като търговци, вкл. ЕТ)"

► Достъп до е-семинара в рамките на 90 дни от закупуването му. После достъпът се прекратява. | Може да се гледа многократно в рамките на 90-те дни достъп. | Гледа се на сайта на TITA.BG. | Времетраене: 1ч. 35 мин. | Лектор: доц. д-р Людмила Мермерска