Е-семинари

Новите моменти в международното данъчно облагане 2020 г. | Иван Антонов

Уебинар | 30 октомври 2020 г. (петък) от 09.30 до 14.30 ► 60 лв. (ДДС вкл.)

ЗДДС – годишно приключване 2020 г. и очакваните промени през 2021 г. | Моника Петрова

Уебинар | 27 ноември (петък) от 09.30 до 14.30 ► 60 лв. (ДДС вкл.)

Годишно приключване – ЗКПО 2020 г. (Част I - ЗКПО за всички) | Людмила Мермерска

Уебинар | 30 ноември (понеделник) от 09.30 до 14.30 ► 60 лв. (ДДС вкл.) | ‼ ВНИМАНИЕ ‼ Не включва теми, свързани с разпоредби, имплементирани в ЗКПО през 2019 г. и 2020 г. във връзка с изисквания на европейското законодателство. Тези промени са обект на Част II - ЗКПО за напреднали - 03.12.2020 г.

Годишно приключване – ЗДДФЛ 2020 г. | Людмила Мермерска

Уебинар | 1 декември (вторник) от 09.30 до 14.30 ► 60 лв. (ДДС вкл.)

Задължителни осигурителни вноски | Димитър Бойчев

Уебинар | 2 декември 2020 г. (сряда) от 09.30 до 14.30 ► 60 лв. (ДДС вкл.)

Годишно приключване – ЗКПО 2020 г. (Част II - ЗКПО за напреднали) - Изисквания на европейското законодателство, имплементирани в ЗКПО през 2019 г. и 2020 г. | Людмила Мермерска

Уебинар | 3 декември (четвъртък) от 09.30 до 14.30 ► 60 лв. (ДДС вкл.)

Годишно счетоводно приключване 2020 | Георги Николов

Уебинар | 4 декември (петък) от 09.30 до 14.30 ► 60 лв. (ДДС вкл.)

Актуални въпроси на трудовите правоотношения през 2020 г. | Михаил Илиев

Уебинар | 8 декември 2020 г. (вторник) от 09.30 до 14.30 ► 60 лв. (ДДС вкл.)

e-Семинар: "Попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ при доходи от източник чужбина (без доходи на лица, извършващи дейност като търговци, вкл. ЕТ)"

► Достъп до е-семинара в рамките на 90 дни от закупуването му. После достъпът се прекратява. | Може да се гледа многократно в рамките на 90-те дни достъп. | Гледа се на сайта на TITA.BG. | Времетраене: 1ч. 35 мин. | Лектор: доц. д-р Людмила Мермерска