Е-семинари

Дистанционно обучение, заместващо присъствените семинари: 15 - 18 декември (ЗКПО 1 + 2, ЗДДФЛ, ЗДДС, КСО)

МОЛЯ, НЕ ПРАВЕТЕ ПОРЪЧКИ КЪМ ТОВА ОБУЧЕНИЕ! Тази връзка е към дистанционно обучение, заместващо канцелираните поради епидемиологичните мерки присъствени семинари. Достъпна е само за участниците заплатили участие в присъствените семинарите.

Новите моменти в международното данъчно облагане 2020 г. | Иван Антонов

Проведен на 30 октомври 2020 г. | За посетилите уебинара - вече е качен запис, който ще е наличен до 30 ноевмри, 2020 г. (вкл.)

ЗДДС – годишно приключване 2020 г. и очакваните промени през 2021 г. | Моника Петрова

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА | 27 ноември (петък) от 09.30 до 14.30

e-Семинар: "Попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ при доходи от източник чужбина (без доходи на лица, извършващи дейност като търговци, вкл. ЕТ)"

► Достъп до е-семинара в рамките на 90 дни от закупуването му. После достъпът се прекратява. | Може да се гледа многократно в рамките на 90-те дни достъп. | Гледа се на сайта на TITA.BG. | Времетраене: 1ч. 35 мин. | Лектор: доц. д-р Людмила Мермерска

Тема: ЗДДФЛ. Промени 2021 г. Годишно приключване – 2020 г. | 05.02.2021

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ► Webinar-ът ще се проведе на 05/02/2021. До 31.03./2021 г. ще е наличен видео запис от него на страницата "Достъп до Webinar на 05/02/2021". | Лектор: Доц. д-р Людмила Мермерска - данъчен консултант с повече от 20 годишен опит в сферата на ЗКПО, ЗДДФЛ и СИДДО

ЗКПО. Промени 2021 г. Годишно приключване – ЗКПО 2020 г. (Част I - ЗКПО за всички) | 03.02.2021

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ► Webinar-ът ще се проведе на 03/02/2021. До 31/03/2021 г. ще е наличен видео запис от него на страницата "Достъп до Webinar на 03/02/2021". | Лектор: Доц. д-р Людмила Мермерска - данъчен консултант с повече от 20 годишен опит в сферата на ЗКПО, ЗДДФЛ и СИДДО

Промените в трудовото законодателство. Актуални въпроси от практиката. | 04/02/2021

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ► Webinar-ът ще се проведе на 04/02/2021. До 06/03/2021 г. ще е наличен видео запис от него на страницата "Достъп до Webinar на 04/02/2021". | Лектор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в Министерството на труда и социалната политика

Осигурителното законодателство. Промени 2021 г. Актуални въпроси от практиката. | 02/02/2021

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ► Webinar-ът ще се проведе на 02/02/2021. До 04/03/2021 г. ще е наличен видео запис от него на страницата "Достъп до Webinar на 02/02/2021". | Лектор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване, с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев консултинг

ЗДДФЛ. Промени 2021 г. Годишно приключване –2020 г. | 27/01/2021

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ► Webinar-ът ще се проведе на 27/01/2021. До 31.03./2021 г. ще е наличен видео запис от него на страницата "Достъп до Webinar на 27/01/2021". | Лектор: Доц. д-р Людмила Мермерска - данъчен консултант с повече от 20 годишен опит в сферата на ЗКПО, ЗДДФЛ и СИДДО

ЗКПО. Промени 2021 г. Годишно приключване – ЗКПО 2020 г. (Част I - ЗКПО за всички) | 26/01/2021

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ► Webinar-ът ще се проведе на 26/01/2021. До 31/03/2021 г. ще е наличен видео запис от него на страницата "Достъп до Webinar на 26/01/2021". | Лектор: Доц. д-р Людмила Мермерска - данъчен консултант с повече от 20 годишен опит в сферата на ЗКПО, ЗДДФЛ и СИДДО

ЗДДС. Промени 2021. Актуални въпроси. | 22/01/2021

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ► Webinar-ът ще се проведе на 22/01/2021. До 28/02/2021 г. ще е наличен видео запис от него на страницата "Достъп до Webinar на 22/01/2021". | Лектор: Моника Петрова, методолог по ЗДДС при Дирекция «ОДОП» - София

ЗДДС. Промени 2021. Актуални въпроси. | 21/01/2021

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ► Webinar-ът ще се проведе на 21/01/2021. До 28/02/2021 г. ще е наличен видео запис от него на страницата "Достъп до Webinar на 21/01/2021". | Лектор: Моника Петрова, методолог по ЗДДС при Дирекция «ОДОП» - София

ЗКПО. Промени 2021 г. Годишно приключване – ЗКПО 2020 г. (Част I - ЗКПО за всички) | 20/01/2021

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ► Webinar-ът ще се проведе на 20/01/2021. До 31.03./2021 г. ще е наличен видео запис от него на страницата "Достъп до Webinar на 20/01/2021". | Лектор: Доц. д-р Людмила Мермерска - - данъчен консултант с повече от 20 годишен опит в сферата на ЗКПО, ЗДДФЛ и СИДДО

Годишно приключване – ЗКПО 2020 г. (Част I - ЗКПО за всички) | Людмила Мермерска

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА | 30 ноември (понеделник) от 09.30 до 14.30

Годишно приключване – ЗДДФЛ 2020 г. | Людмила Мермерска

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА | 1 декември (вторник) от 09.30 до 14.30

Задължителни осигурителни вноски | Димитър Бойчев

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА | 2 декември 2020 г. (сряда) от 09.30 до 14.30

Годишно приключване – ЗКПО 2020 г. (Част II - ЗКПО за напреднали) - Изисквания на европейското законодателство, имплементирани в ЗКПО през 2019 г. и 2020 г. | Людмила Мермерска

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА | 3 декември (четвъртък) от 09.30 до 14.30

Годишно счетоводно приключване 2020 | Георги Николов

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА | 4 декември (петък) от 09.30 до 14.30

Актуални въпроси на трудовите правоотношения през 2020 г. | Михаил Илиев

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА | 8 декември 2020 г. (вторник) от 09.30 до 14.30