Е-семинари

Webinar: Услуги, извършвани по електронен път и продажба на стоки чрез интернет с получатели физически лица

► Webinar-ът ще се проведе на 25/06/2020. До 25/07/2020 ще е наличен видео запис от него на страницата "Достъп до Webinar на 25/06/2020". | Лектор: Моника Петрова, методолог по ЗДДС при Дирекция «ОДОП» - София

e-Семинар: "Попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ при доходи от източник чужбина (без доходи на лица, извършващи дейност като търговци, вкл. ЕТ)"

► Достъп до е-семинара в рамките на 90 дни от закупуването му. После достъпът се прекратява. | Може да се гледа многократно в рамките на 90-те дни достъп. | Гледа се на сайта на TITA.BG. | Времетраене: 1ч. 35 мин. | Лектор: доц. д-р Людмила Мермерска

Webinar: Лизинг - МСФО 16, СС 17 и ГДД по чл. 92 от ЗКПО

► Webinar-ът ще се проведе на 20/05/2020. До 20/06/2020 ще е наличен видео запис от него на страницата "Достъп до Webinar на 20/05/2020". | Лектор: Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

Публични финанси - Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"

Само за студентите по публични финанси на доц. д-р Людмила Мермерска - страница с дигитални занятия.

5 видео семинара за промените в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КТ и КСО и най-важните казуси при годишното приключване (2018)

► ВЕЧЕ Е ИЗВЪН ПРОДАЖБА | Лектори: доц. д-р Людмила Мермерска, Моника Петрова, Димитър Бойчев и д-р Михаил Илиев

5 видео семинара за промените в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КТ и КСО и най-важните казуси при годишното приключване (2017)

► ВЕЧЕ Е ИЗВЪН ПРОДАЖБА | Лектори: доц. д-р Людмила Мермерска, Моника Петрова, Димитър Бойчев и д-р Михаил Илиев