Е-семинари

Тема: Нови правила, свързани с дистанционните продажби на стоки в ЕС, в сила от 01.07.2021 г.| Даниела Даракчиева |26/05/2021 - 9.00 -14.00. | запис до 30/06/2021

Проведен на 26 май (сряда) 2021 г. Можете да закупите достъп до запис от уебинара, който ще е активен до 30 юни 2021 г. До 30 юни 2021 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 30 юни 2021 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

Тема: Нови правила, свързани с дистанционните продажби на стоки в ЕС, в сила от 01.07.2021 г.| Моника Петрова |19/05/2021 - 9.00 -14.00. | запис до 30/06/2021

Проведeн на 19 май (сряда) 2021 г. Можете да закупите достъп до запис от уебинара, който ще е активен до 30 юни 2021 г. До 30 юни 2021 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 30 юни 2021 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

Тема: Годишно счетоводно приключване - 2020 | Георги Николов | 17/05/2021 - 9.00 -15.00. | запис до 17/06/2021

Проведeн на 17 май (понеделник) 2021 г. Можете да закупите достъп до запис от уебинара, който ще е активен до 17 юни 2021 г. До 17 юни 2021 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 17 юни 2021 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.