Е-семинари

Удобно и икономично

Удобен и икономичен начин на обучение:

 • Гледаш в удобно време.
 • Гледаш, колкото пъти искаш през цялата календарна година.
 • Спираш и гледаш повторно моментите, които те интересуват.
 • Не се налага да се съобразяваш с потребностите на други курсисти.
 • Не губиш време за път до мястото на провеждане на семинара.
 • Пестиш пари, защото семинарът е създаден да е максимално ценово достъпен.

Лекторите ни са експерти в сферите:

 • Данъчно облагане
 • Осигуряване
 • Трудово право

За нас четат:

 • доц. д-р. Людмила Мермерска (ЗКПО, ЗДДФЛ)
 • Моника Петрова (ЗДДС)
 • Димитър Бойчев (КСО)
 • д-р. Михаил Илиев (КТ)

Следващите семинари ще бъдат достъпни януари 2018 г.

Ще можете да ги поръчате предварително от октомври 2017 г.

Тази година семинарите ни са достъпни само за абонати на сп. „Данъци ТИТА“ като бонус. (Виж)