Е-семинари

Тема: ЗДДС. Промени 2022. Актуални въпроси. | Даниела Даракчиева |21/01/2022 - 9.00 -14.00. | запис до 21/02/2022

Дата на провеждане – 21 януари (петък) 2022 г. |Можете да закупите достъп до запис от уебинара, който ще е активен до 21 февруари 2022 г. До 21 февруари 2022 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 21 февруари достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

Тема: ЗДДС. Промени 2022. Актуални въпроси. | Моника Петрова |26/01/2022 - 9.00 -14.00. | запис до 26/02/2022

Дата на провеждане – 26 януари (сряда) 2022 г. |Можете да закупите достъп до запис от уебинара, който ще е активен до 26 февруари 2022 г. До 26 февруари 2022 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 26 февруари достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

Тема: ЗДДС. Промени 2022. Актуални въпроси. | Моника Петрова |20/01/2022 - 9.00 -14.00. | запис до 20/02/2022

Дата на провеждане – 20 януари (четвъртък) 2022 г. |Можете да закупите достъп до запис от уебинара, който ще е активен до 20 февруари 2022 г. До 20 февруари 2022 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 20 февруари достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

Тема: Задължителни осигурителни вноски | Димитър Бойчев |19/01/2022 - 9.00 -14.00. | запис до 19/02/2022

Дата на провеждане – 19 януари (сряда) 2022 г. |Можете да закупите достъп до запис от уебинара, който ще е активен до 19 февруари 2022 г. До 19 февруари 2022 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 19 февруари достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

Тема: Промените в трудовото законодателство. Актуални въпроси от практиката. | Михаил Илиев| 31/01/2022 - 9.00 -14.00. | запис до 03/03/2022)

Дата на провеждане – 31 януари (понеделник) 2022 г. |Можете да закупите достъп до запис от уебинара, който ще е активен до 3 март 2022 г. До 3 март 2022 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 3 март 2022 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

Тема: Актуални въпроси, свързани с прилагането на ЗДДС | Моника Петрова |17/12/2021 - 9.00 -14.00. | запис до 17/01/2022

Дата на провеждане – 17 декември (петък) 2021 г. |Можете да закупите достъп до запис от уебинара, който ще е активен до 17 януари 2022 г. До 17 януари 2022 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 17 януари 2022 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

Тема: Промените в трудовото законодателство. Актуални въпроси от практиката. | Михаил Илиев| 09/12/2021 - 9.00 -14.00. | запис до 09/01/2022)

Дата на провеждане – 9 декември (четвъртък) 2021 г. |Можете да закупите достъп до запис от уебинара, който ще е активен до 9 януари 2022 г. До 9 януари 2022 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 9 януари 2022 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

Тема: Актуални въпроси, свързани с прилагането на ЗДДС | Даниела Даракчиева | 24/11/2021 - 9.00 -14.00. | запис до 24/12/2021)

Дата на провеждане – 24 ноември (сряда) 2021 г. |Можете да закупите достъп до запис от уебинара, който ще е активен до 24 декември 2021 г. До 24 декември 2021 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 24 декември 2021 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

Тема: Годишно счетоводно приключване - 2021 | Георги Николов | 26/11/2021 - 9.00 -14.00. | запис до 26/12/2021

Дата на провеждане – 26 ноември (петък) 2021 г. |Можете да закупите достъп до запис от уебинара, който ще е активен до 26 декември 2021 г. До 26 декември 2021 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 26 декември 2021 г. ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

Тема: Актуални въпроси, свързани с прилагането на ЗДДС | Моника Петрова |01/12/2021 - 9.00 -14.00. | запис до 01/01/2022

Дата на провеждане – 1 декември (сряда) 2021 г. |Можете да закупите достъп до запис от уебинара, който ще е активен до 1 януари 2022 г. До 1 януари 2022 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 1 януари 2022 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

Тема: Задължителни осигурителни вноски | Димитър Бойчев |02/12/2021 - 9.00 -14.00. | запис до 02/01/2022

Дата на провеждане – 2 декември (четвъртък) 2021 г. |Можете да закупите достъп до запис от уебинара, който ще е активен до 2 януари 2022 г. До 2 януари 2022 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 2 януари 2022 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

Тема: ЗКПО. Промени 2022 г. Годишно приключване – 2021 г. | Людмила Мермерска |27-28/01/2022 - 9.00 -14.00/12.30 | запис до 28/02/2022 ► МЕСТАТА СА ИЗЧЕРПАНИ

Дата на провеждане – 27-28 януари (четвъртък и петък) 2022 г. |Можете да закупите достъп до запис от уебинара, който ще е активен до 28 февруари 2022 г. До 28 февруари 2022 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 28 февруари 2022 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

Тема: ЗДДФЛ. Промени 2022 г. Годишно приключване – 2021 г. | Людмила Мермерска |17-18/01/2022 - 9.00 -14.00/12.30 | запис до 18/02/2022 ► МЕСТАТА СА ИЗЧЕРПАНИ

Дата на провеждане – 17 и 18 януари (понеделник и вторник) 2022 г. |Можете да закупите достъп до запис от уебинара, който ще е активен до 18 февруари 2022 г. До 18 февруари 2022 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 18 февруари 2022 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

Тема: ЗКПО – годишно приключване 2021 г. | Людмила Мермерска |15-16/12/2021 - 9.00 -14.00/12.30 | запис до 16/01/2022 ► МЕСТАТА СА ИЗЧЕРПАНИ

Дата на провеждане – 15 и 16 декември сряда и четвъртък) 2021 г. |Можете да закупите достъп до запис от уебинара, който ще е активен до 16 януари 2022 г. До 16 януари 2022 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 16 януари 2022 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

Тема: ЗДДФЛ – годишно приключване 2021 г. | Людмила Мермерска |20-21/12/2021 - 9.00 -14.00/12.30 | запис до 21/01/2022 ► МЕСТАТА СА ИЗЧЕРПАНИ

Дата на провеждане – 20 и 21 декември (понеделник и вторник) 2021 г. |Можете да закупите достъп до запис от уебинара, който ще е активен до 21 януари 2022 г. До 21 януари 2022 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 21 януари 2022 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.