Е-семинари

Дистанционно обучение, заместващо присъствените семинари: 15 - 18 декември (ЗКПО 1 + 2, ЗДДФЛ, ЗДДС, КСО)

МОЛЯ, НЕ ПРАВЕТЕ ПОРЪЧКИ КЪМ ТОВА ОБУЧЕНИЕ! Тази връзка е към дистанционно обучение, заместващо канцелираните поради епидемиологичните мерки присъствени семинари. Достъпна е само за участниците заплатили участие в присъствените семинарите.

Тема: ЗДДФЛ. Промени 2021 г. Годишно приключване – 2020 г. | проведен: 05/02/2021 - (запис до 31/03/21)

Проведен на 05 февруари. Можете да закупите достъп до запис от него, който ще е активен до 31 март 2021 г. До 31 март 2021 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 31 март 2021 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

ЗКПО. Промени 2021 г. Годишно приключване – ЗКПО 2020 г. (Част I - ЗКПО за всички) | проведен: 03/02/2021 - (запис до 31/03/21)

Проведен на 03 февруари. Можете да закупите достъп до запис от него, който ще е активен до 31 март 2021 г. До 31 март 2021 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 31 март 2021 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

Промените в трудовото законодателство. Актуални въпроси от практиката. | проведен: 04/02/21 - (запис до 05/03/21)

Проведен на 04 февруари. Можете да закупите достъп до запис от него, който ще е активен до 05 март 2021 г. До 05 март 2021 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 05 март 2021 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

Осигурителното законодателство. Промени 2021 г. Актуални въпроси от практиката. | проведен: 02/02/2021 - (запис до 04/03/21)

Проведен на 02 февруари. Можете да закупите достъп до запис от него, който ще е активен до 04 март 2021 г. До 04 март 2021 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 04 март 2021 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

ЗДДФЛ. Промени 2021 г. Годишно приключване –2020 г. | провдеден: 27/01/2021 - (запис до 31/03/21)

Проведен на 27 януари. Можете да закупите достъп до запис от него, който ще е активен до 31 март 2021 г. До 31 март 2021 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 31 март 2021 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

ЗКПО. Промени 2021 г. Годишно приключване – ЗКПО 2020 г. (Част I - ЗКПО за всички) | провдеден: 26/01/2021 - (запис до 31/03/21)

Проведен на 26 януари. Можете да закупите достъп до запис от него, който ще е активен до 31 март 2021 г. До 31 март 2021 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 31 март 2021 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

ЗДДС. Промени 2021. Актуални въпроси. | проведен: 22/01/2021 - (запис до 28/02/21)

Проведен на 22 януари. Можете да закупите достъп до запис от него, който ще е активен до 28 февруари 2021 г. До 28 февруари 2021 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 28 февруари 2021 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

ЗДДС. Промени 2021. Актуални въпроси. | проведен: 21/01/2021 - (запис до 28/02/21)

Проведен на 21 януари. Можете да закупите достъп до запис от него, който ще е активен до 28 февруари 2021 г. До 28 февруари 2021 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 28 февруари 2021 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

ЗКПО. Промени 2021 г. Годишно приключване – ЗКПО 2020 г. (Част I - ЗКПО за всички) | проведен: 20/01/2021 - (запис до 31/03/21)

Проведен на 20 януари. Можете да закупите достъп до запис от него, който ще е активен до 31 март 2021 г. До 31 март 2021 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 31 март 2021 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

Годишно приключване – ЗКПО 2020 г. (Част I - ЗКПО за всички) | Людмила Мермерска (запис до 31/03/21)

Проведен на 30 ноември. Можете да закупите достъп до запис от него, който ще е активен до 31 март 2021 г. До 31 март 2021 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 31 март 2021 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

Годишно приключване – ЗДДФЛ 2020 г. | Людмила Мермерска (запис до 31/03/21)

Проведен на 01 декември. Можете да закупите достъп до запис от него, който ще е активен до 31 март 2021 г. До 31 март 2021 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 31 март 2021 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

Годишно приключване – ЗКПО 2020 г. (Част II - ЗКПО за напреднали) - Изисквания на европейското законодателство, имплементирани в ЗКПО през 2019 г. и 2020 г. | Людмила Мермерска (достъп до 31/03/21)

Проведен на 03 декември. Можете да закупите достъп до запис от него, който ще е активен до 31 март 2021 г. До 31 март 2021 г. ще можете да гледате записа колкото пъти искате. След 31 март 2021 г. достъпът ще бъде преустановен. | За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената на уебинара и не се налага допълнително заплащане, за да го гледат в срока, посочен по-горе.

e-Семинар: "Попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ при доходи от източник чужбина (без доходи на лица, извършващи дейност като търговци, вкл. ЕТ)"

► Достъп до е-семинара в рамките на 90 дни от закупуването му. После достъпът се прекратява. | Може да се гледа многократно в рамките на 90-те дни достъп. | Гледа се на сайта на TITA.BG. | Времетраене: 1ч. 35 мин. | Лектор: доц. д-р Людмила Мермерска