ВИНАГИ НАЙ-АКТУАЛНОТО

Цялостни решения за счетоводители

Данъци

Осигуряване

Трудово право

Счетоводство

Търговско право

Абонирай се!

Последни новини

От нашия уебсайт и блог

13 април 2021

Видео казус относно прилагане на режим в Съюза за доставки на услуги, различни от цифрови, с получатели – данъчно незадължени лица


Представяме  видео казус относно прилагане на режим в Съюза за доставки на услуги, различни от цифрови, с получатели – данъчно незадължени лица.

13 април 2021

Промени в Наредба № 2 от 7.07.2020 г. за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността на одитните комитети


В ДВ. бр. 30 от 13.02.2021 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 7.07.2020 г. за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността на одитните комитети на предприятията от обществен интерес (Наредба № 2 от 7.07.2020 г.), както и Определение № 1 от 30 март 2021 г. по конституционно дело № 2 от 2021 г., с което се отклонява искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредби на ЗМИП.