ТИТА - Всичко онлайн за данъците. Списание и е-Книги. Нормативна база, справочник и консултации.

Кога може и не може да се ползва новият данък върху разходи, както и останалите данъци върху разходите?

 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант


Материалът е породен от практиката - новият данък върху разходи в натура да се прилага произволно при всякакви придобивки с личен характер, без пряка връзка с положен труд, с цел да се избегне облагане по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), а и осигуряване при физическото лице-получател на облагата.
 
Целта на материала е да се направи кратка съпоставителна характеристика на трите данъка върху разходите, регламентирани в чл. 204, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), както и да посоча случаи, при които нито един от тях не е приложим и следва да се извърши облагане по реда на ЗДДФЛ.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Актуално

 • Актуално

 • Актуално

 • Дискусионно

 • Казуси

 • Казуси

 • Казуси

 • Казуси

 • Казуси

 • Полезна информация

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Следващ брой

 • Четете в броя

Новини

Потребителски опции

Потребител

Забравена парола?