е-платформа
за Данъци, Счетоводство,
Осигуровки и Труд

Богат избор на дигитални решения

пакет
TITA 3.0

2 е-списания
+ 7 е-каталога
+ е-архив

е-книги

Интерактивни е-книги по актуална тематика

е-семинари

Качествени уебинари + едномесечен достъп до запис от тях

присъствени
семинари

Семинари с индивидуално внимание

Новини

Решение на СЕС във връзка със закъсняла регистрация по ЗДДС

С решение от 11.04.2024 г. съдът на Европейския съюз (СЕС) се произнесе по дело с предмет преюдициално запитване, отправено  от Върховен административен съд (България) във връзка със закъсняла регистрация по ЗДДС.

Становищe относно  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г.

На интернет страницата на НАП е публикувано Становищe относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРСНР - 2024 г.

На интернет страницата си  НАП иформира, че е публикува "Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ГВРСНР) - 2024 г."

Статии

Наредба № Н-1 от 6 февруари 2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от ЗМИП (отнася ли се за лица, предоставящи счетоводни услуги и адвокати)

Александра Атанасова, адвокат

 

Целта на материала е да запознае с Наредба № Н-1 от 6 февруари 2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари, в сила от 20.03. 2024 г. и да даде отговор на въпроса доколко тя се отнася  

отнася ли се за лица, предоставящи счетоводни услуги и адвокати. 

 

 

ЗДДС. Относно данъчните ставки при продажба на готова храна чрез ресторант и магазин

ЗДДС. Въпрос. Българско дружеството стопанисва ресторант и магазин за готова храна. И двата обекта извършват доставки на готова храна за вкъщи, използвайки услуга "take away", а ресторантът също така предлага храната чрез сайта "Glovo" и "Grabo".

 

Въпрос:

Каква ставка по ЗДДС трябва да се прилага при: продажби на храна в магазина (в самия обект); продажби, които магазинът осъществява чрез услуга "take away"; продажби, които ресторантът осъществява чрез услуга" take away"; продажби, които ресторантът осъществява чрез сайт "Glovo"; продажби, които ресторантът осъществява чрез сайт "Grabo"?

 

Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗКПО. Относно начислени разходи за ваучери за храна по чл. 209 за м. декември, предоставени през м. януари

ЗКПО. Въпрос. Дружество определя размера на ваучерите за храна на база на отработен ден, като стойността на отработен ден е съобразена с максимално възможен размер на ваучерите за храна по чл. 209 от ЗКПО - за месец до 200 лв. на лице от персонала.

Ваучерите се начисляват месец за месец, но се изплащат през следващ месец , т.е. дължимите за м. декември ваучери се предоставят през м. януари.

 

Въпрос:

Следва ли да се извърши преобразуване по реда на чл. 42 от ЗКПО с начислени разходи за ваучери за храна за м. декември, предоставени през м. януари на следващата година?

 

Отговор: доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

Видео

Към Нормативна уредба