ВИНАГИ НАЙ-АКТУАЛНОТО

Цялостни решения за счетоводители

Данъци

Осигуряване

Трудово право

Счетоводство

Търговско право

Абонирай се!

Последни новини

От нашия уебсайт и блог

06 юли 2021

Изменение  на ПМС № 151 от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители


В ДВ. бр. 56 от 06.07.2021 г. е обнародвано ПМС № 213 от 01.07.2021 г. за изменение и допълнение на ПМС № 151 от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на МС от 2020 г., в сила от 01.06.2021 г.

02 юли 2021

Нова СИДДО с Холандия


В ДВ. бр. 55 от 02.07.2021 г. е обнародвана Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане, в сила от 31 юли 2021 г.