е-платформа
за Данъци, Счетоводство,
Осигуровки и Труд

Богат избор на дигитални решения

пакет
TITA 3.0

2 е-списания
+ 7 е-каталога
+ е-архив

е-книги

Интерактивни е-книги по актуална тематика

е-семинари

Качествени уебинари + едномесечен достъп до запис от тях

присъствени
семинари

Семинари с индивидуално внимание

Новини

Изискване за водене на електронен регистър от доставчиците на платежни услуги

На интернет страницата си НАП информира относно новото задължение на доставчиците на платежни услуги (банки, дружества за електронни пари, платежни институции и др.), в сила от 01.01.2024 г., да подават данни в НАП за обработените от тях трансгранични плащания, за което е необходимо да водят електронен регистър. 

Относно крайния срок за ползване на отстъпката от 5% върху данъка за довнасяне по ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

На интернет страницата си НАП напомня, че  до 31 март остават четири дни, в които физическите лица могат да ползват отстъпката от 5% при плащане на данъка по годишната си данъчна декларация.

Статии

Промени в образеца на годишната данъчна декларация за корпоративния данък за 2022 г.

Цветана Янкова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да се разгледат промените в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2022 г.

Пример: Отчетени разходи за изграждане и подобрение на елементи на техническа инфраструктура - публична държавна/общинска собственост

Пример: Отчетени разходи за изграждане и подобрение на елементи на техническа инфраструктура - публична държавна/общинска собственост

Видео

Към Нормативна уредба