е-платформа
за Данъци, Счетоводство,
Осигуровки и Труд

Богат избор на дигитални решения

пакет
TITA 3.0

2 е-списания
+ 7 е-каталога
+ е-архив

е-книги

Интерактивни е-книги по актуална тематика

е-семинари

Качествени уебинари + едномесечен достъп до запис от тях

присъствени
семинари

Семинари с индивидуално внимание

Новини

Отстъпка от 25 стотинки на литър за крайните потребители на горива

На интернет страницата си НАП информира, че крайните потребители на горива ще могат да ползват отстъпка от 25 стотинки на литър бензин А95, дизел, газ или пропан-бутан 3 дни след обнародването на измененията на Закона за държавния бюджет в Държавен вестник.

Данъци и осигуровки при краткосрочно отдаване под наем чрез онлайн платформи

На интернет страницата си НАП е публикувала информация относно данъчните и осигурителните задължения на физически лица за доходи, придобити чрез краткосрочно отдаване под  наем в онлайн платформи.

Ратифициранe на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби (MLI)

В ДВ, бр. 47 от 24.6.2022 г. е обнародван Закон за ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

Статии

ЗДДС. Третиране на парична компенсация за инфлацията от януари 2022 г.

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество, регистрирани по ЗДДС, изнася готова продукция за клиент, регистриран по ЗДДС в страна от ЕС с валиден VAT номер. Сделките се фактурират и декларират в дневника за продажби с нулева ставка като вътре общностна доставка (ВОД). За всяка доставка българското дружеството разполага с изискуемите по ЗДДС и ППЗДДС документи. Във връзка с инфлационните процеси за периода м. януари - май 2022 г. българското дружество е договорило на база обема на изнесената продукция да получи еднократна стойностна компенсация. Компенсацията е договорена устно между управителите, като определена сума в евро, без да има разбивка по кои изнесени артикули и по каква единична стойност на артикул за периода.

 

Въпроси:

1. Следва ли за тази стойностна компенсация да се издава фактура?

2. Ако следва да се фактурира, с каква данъчна ставка и на какво основание следва да се фактурира към чуждестранния партньор? 

3. Като какъв вид сделка трябва да се отрази в дневника за продажби и в кои колони?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Настаняване на украински бежанци в хотел – отчитане на помощта и право на ДК

ЗДДС. Въпрос. На 10.03.2022 г. с решение на МС № 145 се одобри програма за ползване на хуманитарна помощ на лица, търсещи временна закрила в България, вследствие на военните действия в Република Украйна.

 

Въпроси:

1. В тази връзка при настаняване на украински бежанци в хотел налице ли е право на данъчен кредит за използваните в "хотелското настаняване" стоки и услуги?

2. По какъв начин трябва да се документира реализираното настаняване? Трябва ли да се начислява ДДС, към кой получател - физическите лица или друг представител на държавата?

 

Отговор: Моника Петрова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Доход от капаро по договор за продажба на имот при развалена сделка по вина на купувача

ЗДДФЛ. Въпрос. През месец януари 2022 г. физическо лице сключва предварителен договор с друго физическо лице за продажба на недвижим жилищен имот, който е бил негово притежание в продължение на 6 години. По силата на този договор лицето получава капаро в размер на 2000 лв. Предварителният договор обаче се прекратява през месец юни същата година по вина на купувача и авансово получената сума (капарото) остава за физическото лице. Какво е данъчното третиране на полученото от физическото лице капаро и налице ли е задължение за декларирането на тази сума?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

Видео

Към Нормативна уредба