ВИНАГИ НАЙ-АКТУАЛНОТО, ВИНАГИ НАЙ-ПОЛЕЗНОТО

Цялостни решения за счетоводители

Данъци

Осигуряване

Трудово право

Счетоводство

Търговско право

Абонирай се!

Последни новини

От нашия уебсайт и блог

19 април, 2019

ЗИД ЗБН и промени в ТЗ, ЗАДС и ЗДДС


В ДВ, бр. 33 от 19. 04. 2019 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ЗИД ЗБН), с преходни и заключителни разпоредби на който са направени промени и в Търговския закон (ТЗ), Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Промените са в сила от 19.04.2019 г. с изключение на промени в ЗАДС, в сила от 20.05.2019 г

15 април, 2019

Важна регистрация за призводителите, вносителите и търговците на цигари


След 20.05.2019 г. производителите, вносителите, както и търговците на едро и дребно на цигари и
тютюн за ръчно свиване на цигари ще могат да осъществяват дейността си, само ако са регистрирани в системата за проследяване на тютюневите изделия. Информация за новото изискване е публикувана на сайта на Агенция "Митници".