е-платформа
за Данъци, Счетоводство,
Осигуровки и Труд

Богат избор на дигитални решения

пакет
TITA 3.0

2 е-списания
+ 7 е-каталога
+ е-архив

е-книги

Интерактивни е-книги по актуална тематика

е-семинари

Качествени уебинари + едномесечен достъп до запис от тях

присъствени
семинари

Семинари с индивидуално внимание

Новини

Отменена е-услуга за деклариране и плащане на МДТ и нова е-услуга за доставчици на платежни услуги

На интернет страницата си НАП информира, че декларирането и плащането на местни данъци и такси по електронен път ще бъдат премахнати от електронната платформа на НАП, както и че се въвежда нова електронна услуга „Подаване на данни от доставчици на платежни услуги за трансгранични плащания“.

Относно подаване до 28.02. на справки за изплатените суми на ФЛ

На интернет страницата си НАП напомня, че до 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2023 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят по електронен път в НАП справки за платените суми.

Промени в КСО, ЗЗО. Образци на данъчни декларации по ЗКПО.

В ДВ. бр. 16 от 23.02.2024 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД КСО), както и Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с който е изменена разпоредба на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Обнародвани са и образци на данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Статии

Последните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

В продължението на материала, посветен на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, се анализира изборът на Благария за въвеждане нанационален допълнителен данък във вътрешното си законодателство.

 

ЗДДФЛ. Относно деклариране на дневните командировъчни пари на ЕТ съгласно чл. 73, ал. 1, т. 4

ЗДДФЛ. Въпрос. От 01.01.2024 изплатените дневни командировъчни пари по чл. 13, ал. 1, т. 23 от ЗДДФЛ ще трябва да се посочват в Справката по чл. 73, ал. 1, когато годишният им размер на физическо лице, превишава 1000 лв.

 

Въпрос:

Ще подлежат ли на деклариране дневните командировъчни пари на собственика на ЕТ съгласно цитираната разпоредба?

 

Отговор: доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДС. Относно документиране на доставки електронни услуги към ФЛ от ЕС и трети страни

ЗДДС. Въпрос. Дружество отговаря на условията на чл. 20б, ал. 1 от ЗДДС.

 

Въпрос:

Може ли доставките на електронни услуги към физически лица от ЕС и трети страни да се декларират за ДДС цели обобщено с Отчет за извършените продажби по чл. 119 от ЗДДС? Съответно тези към ЕС ще са обобщени на един ред с 20 % ДДС, а тези към трети страни 0%.

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

Видео

Към Нормативна уредба