е-платформа
за Данъци, Счетоводство,
Осигуровки и Труд

Богат избор на дигитални решения

пакет
TITA 3.0

2 е-списания
+ 7 е-каталога
+ е-архив

е-книги

Интерактивни е-книги по актуална тематика

е-семинари

Качествени уебинари + едномесечен достъп до запис от тях

присъствени
семинари

Семинари с индивидуално внимание

Новини

Промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

В ДВ. бр. 65 от 12. 08.2022 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове в сила от 16.08.2022 г., с изключение на отделни разпоредби, които влизат в сила през 2023 г.

Стартиране на контролни мерки спрямо строители и инвеститори

На интернет страницата си НАП информира за стартиране на значителни по обем контролни мерки спрямо  строителите и инвеститорите, в това число и проверки на строителни обекти за спазване на данъчно-осигурителното законодателство.

Статии

Последни изменения и допълнения в Правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове  (обн. ДВ. бр. 65 от 12.08.2022 г.)

Мариянка Вълчанова, началник на отдел „Последващ контрол“ , Териториална дирекция Митница Пловдив

 

В ДВ. бр. 65 от 12. 08.2022 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ПИД ППЗАДС) в сила от 16.08.2022 г., с изключение на отделни разпоредби, които влизат в сила през 2023 г. Целта на материала е да се разгледат направените промени.

 

 

Изменения и допълнение в Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото прилагане, направени през месец юли 2022 г.

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Предмет на настоящия коментар са промените направени Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародвани през м. юли 2022 г., както и  свързаните с тях промени в Правилника за неговото прилагане, тъй като засегнатите от тях лица следва да ги съобразят при подаването на справка-декларацията за м. юли 2022 г.  Останалите промени в Правилника за прилагане на ЗДДС, както и тези направени със ЗИЗДДС (отнасящи се до промяна в прага за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС) ще бъдат разгледани в септемврийския брой на списанието.

Промените при ползване на данъчните облекчения за деца, реализирани с изменението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Акцентът на материала е изясняване промените в механизма на прилагане на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания след направените изменения в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и да се отговори на въпроси, свързани с практическото му прилагане.

Видео

Към Нормативна уредба