е-платформа
за Данъци, Счетоводство,
Осигуровки и Труд

Богат избор на дигитални решения

пакет
TITA 3.0

2 е-списания
+ 7 е-каталога
+ е-архив

е-книги

Интерактивни е-книги по актуална тематика

е-семинари

Качествени уебинари + едномесечен достъп до запис от тях

присъствени
семинари

Семинари с индивидуално внимание

Новини

Относно крайния срок за ползване на отстъпката от 5% върху данъка за довнасяне по ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

На интернет страницата си НАП напомня, че  до 31 март остават четири дни, в които физическите лица могат да ползват отстъпката от 5% при плащане на данъка по годишната си данъчна декларация.

Промени в НКС, НСКСЧ и Тарифата за таксите в АВ

В ДВ. бр.  27 от 24.3.2023 г. са обнародвани:

- ПМС № 43 от 22.03.2023 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (АВ),
- ПМС № 44 от 22.03.2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната (НКС),
- ПМС № 45 от 22.03.2023 г. за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ).

Статии

Промени в образеца на годишната данъчна декларация за корпоративния данък за 2022 г.

Цветана Янкова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да се разгледат промените в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2022 г.

Пример: Отчетени разходи за изграждане и подобрение на елементи на техническа инфраструктура - публична държавна/общинска собственост

Пример: Отчетени разходи за изграждане и подобрение на елементи на техническа инфраструктура - публична държавна/общинска собственост

Видео

Към Нормативна уредба