е-платформа
за Данъци, Счетоводство,
Осигуровки и Труд

Богат избор на дигитални решения

пакет
TITA 3.0

2 е-списания
+ 7 е-каталога
+ е-архив

е-книги

Интерактивни е-книги по актуална тематика

е-семинари

Качествени уебинари + едномесечен достъп до запис от тях

присъствени
семинари

Семинари с индивидуално внимание

Новини

Промени в ППЗАДС

В ДВ. бр. 59 от 12.07.2024 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС).

Промени в Тарифата за държавните такси, събирани от АВ, във връзка удължаване срока за вписване на дружествата с променлив капитал

В ДВ. бр. 58 от 09.07.2024 г. е обнародвано ПМС № 243 от 04.07.2024 г. за изменение на Постановление № 167 на Министерския съвет от 2024 г. (ДВ, бр. 44 от 2024 г.) за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г., в сила от 30.06.2024 г.

Статии

Промени в правилата за класификация на пасивите като текущи или нетекущи при прилагане на МСС

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Целта на материала е да се очертаят и анализират практическите аспекти на промените в правилата за класификация на пасивите като текущи или нетекущи при прилагане на МСС.
 

ЗКПО. Относно третиране на договор за допълнително здравно осигуряване при изключени от застрахователя служители поради възрастта им

ЗКПО. Въпрос. Дружество желае да сключи договор за допълнително здравно осигуряване на всички свои служители. От застрахователните дружества отказват да застраховат лица над 64 години, а в дружеството има двама служители над тази възраст.

 

Въпрос:

Ако има решение на Общото събрание на служителите и се сключи застраховка за останалите 13 лица, като какъв разход ще бъде третиран направения разход за застраховане? Може ли да се третира като социален разход?

 

Отговор: доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

Видео

Към Нормативна уредба