ВИНАГИ НАЙ-АКТУАЛНОТО

Цялостни решения за счетоводители

Данъци

Осигуряване

Трудово право

Счетоводство

Търговско право

Абонирай се!

Последни новини

От нашия уебсайт и блог

07 май 2021

Решение № 4931 от 19.04. 2021 г. на ВАС (петчленен състав) относно Наредба № Н-18


В ДВ. 37 от 07.05.2021 г. е публикувано Решение № 4931 от 19 април 2021 г. ВАС, петчленен състав, относно Решение № 14406 от 20 ноември 2020 г. на ВАС, тричленен състав, публикувано преди 10 дни в бр. 35 на ДВ от 27.04. 2020 г. относно отмяна на разпоредби на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н -18).

05 май 2021

Възобновяване автоматичното подаване на данни от ФУ и ИАСУТД


На интернет страницата си НАП уведомява, че във връзка с извършено технологично обновление,  от 5 май 2021 г. се възобновява автоматичното подаване на данни от фискални устройства (ФУ)/интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД) в НАП.