ВИНАГИ НАЙ-АКТУАЛНОТО

Цялостни решения за счетоводители

Данъци

Осигуряване

Трудово право

Счетоводство

Търговско право

Абонирай се!

Последни новини

От нашия уебсайт и блог

25 ноември, 2020

Актуализиране известията за правилата на ЕС относно ДДС във връзка с Брекзит


На интернет страницата си НАП информира в рубриката “Бъдещо партньорство между ЕС и ОК” са публикувани актуализирани известия до заинтересованите страни за правилата на Европейския Съюз в областта на облагане с ДДС в контекста на оттеглянето на Обединеното Кралство.

25 ноември, 2020

Относно Решението ВАС за отмяна на текстове в Наредба № Н-18


С Решение № 14406 от 20.11.2020 г.  по адм. дело № 8705 от 2019 г. тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) - Второ отделение отмени редица текстове от Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Решенито не е окончателно и може да се обжалва.