е-платформа
за Данъци, Счетоводство,
Осигуровки и Труд

Богат избор на дигитални решения

пакет
TITA 3.0

2 е-списания
+ 7 е-каталога
+ е-архив

е-книги

Интерактивни е-книги по актуална тематика

е-семинари

Качествени уебинари + едномесечен достъп до запис от тях

присъствени
семинари

Семинари с индивидуално внимание

Новини

Актуализиран софтуер за генериране на данни за декларации обр. № 1, № 3, № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ

На интернет страницата на НАП е публикувана нова версия 15.03 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ.

Закон за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт. Списък на държави с преференциален данъчен режим.

В ДВ бр. 7 от 24.01.2022 г е обнародван Закон за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт. В "Неофициален раздел" е обнародвана Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-33 от 13.01.2023 г., с която се утвърждава списък на държавите/териториите - юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Статии

Промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2023 г.

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да се разгледат промените, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС), обнародван в ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., както и със Закона за изменение на ЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 58 от 23.07.2022 г., в сила от 01.01.2023 г.

Новите моменти и особености при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г.

Евгения Попова, данъчен експерт 

 

Целта на материала е да се разгледат промените в образeца на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и приложенията към нея. 
 

Видео

Към Нормативна уредба