е-платформа
за Данъци, Счетоводство,
Осигуровки и Труд

Богат избор на дигитални решения

пакет
TITA 3.0

2 е-списания
+ 7 е-каталога
+ е-архив

е-книги

Интерактивни е-книги по актуална тематика

е-семинари

Качествени уебинари + едномесечен достъп до запис от тях

присъствени
семинари

Семинари с индивидуално внимание

Новини

!!! Важно: Дати уебинари ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ – Промени 2022 г.

ЗДДС. Промени 2022. Актуални въпроси. (17.02.2022)

ЗДДС. Промени 2022. Актуални въпроси. (18.02.2022)

ЗДДФЛ. Промени 2022 г. Годишно приключване – 2021 г. (21-22.02.2022)

ЗКПО. Промени 2022 г. Годишно приключване – 2021 г. (23-24.02.2022)

ЗДДС. Промени 2022. Актуални въпроси. (25.02.2022)

Нова е-услуга „Приемане на искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми“

На интернет страницата си НАП уведомява за новата електронна услуга „Приемане на искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми“, достъпна в група „Плащане и изчисляване“ в Е-портала на НАП. 

Статии

ЗДДС. Третиране при произведена стока в България с купувач френско дружество транспортирана до Швейцария

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество - производител, регистрирано по ЗДДС в България, има клиент - френска фирма, регистрирана по ДДС във Франция. До сега са извършвани доставки на готова продукция, като типът на сделките е била вътреобщностна доставка. Продукцията се транспортира от склада в България до склада на контрагента във Франция. За сделката се издава фактура с необходимите реквизити съгласно ЗДДС, като българското дружество и клиентът се идентифицират с ДДС номерата си с нулева ставка за ВОД. Транспортът е за сметка на българското дружество, което притежава фактура за транспорта, приключено ЧМР и други съпътстващи документи - опаковъчен лист, сертификати за качество. Френският клиент предлага нов начин на извършване на сделката - българското дружество да издаде фактура за ВОД към него по обичайния начин, както до сега са били сделките, без стоката да пътува от България за Франция, като продукцията обаче ще се транспортира от България до Швейцария, т.е. до негов краен клиент (без да пристига във Франция и да се разтоварва), т.е. продукцията ще напусне територията на ЕС. Транспортът остава за сметка на българското дружество. Доставчик на стоката на крайния клиент в Швейцария ще бъде френската фирма.

 

Въпроси:

  1. Как следва да се третира сделката за целите на ЗДДС между българското дружество и френската фирма- с каква данъчна ставка и какъв тип сделка по ЗДДС?
  2. Какво основание от ЗДДС трябва да се посочи във фактурата?
  3. В кои колони на дневника на продажбите следва да се отрази издадената от българското дружество фактура?

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Третиране при закупена стока от Русия доставена в Нидерландия по системата DAP

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, купува стоки от Русия. Съгласно договора стоките се доставят до Нидерландия по системата DAP. Българското дружество получа фактура издадена от руското за стоките, които купува и след това издава фактура на европейското дружество за същите стоки с процент печалба. В ЧМР като изпращач е посочено руската фирма и като получател нидерландската фирма, българското дружество не фигурира.

 

Как трябва да се декларира фактурата получена от руският доставчик и фактурата, която трябва да се издаде на клиента съгласно ЗДДС? Българското дружество има ли задължение да декларира и подава VIES - декларация?

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Определяне датата на изискуемост на данъка и издаване на протокол по чл. 117

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество има получена фактура от Испания за стоки с право на данъчен кредит с дата 05.10.2021 г. Стоките пристигат за негова сметка в България на 03.12.2021 г. ЧМР е с дата 03.12.2021 г. Условията за доставка съгласно Инкотермс са франко завода Испания. Разминаването в датите е вследствие на това, че транспортна фирма от Испания пренася стоките от няколко склада/завода в рамките на Испания и ги складира в общ склад, от който след това се товари стоката за България.

 

Въпрос:

На коя дата данък добавена стойност е станал изискуем и с каква дата трябва да се издаде протоколът по чл. 117 от ЗДДС?

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

Видео

Към Нормативна уредба