Книжарница

Първо издание (2019): Казуси за осигурителни вноски върху някои специфични елементи от възнаграждението на работниците и служителите

Казуси за осигурителни вноски върху някои специфични елементи от възнаграждението на работниците и служителите Автор: Димитър Бойчев

Първо издание (2019): Имуществена отговорност

Имуществена отговорност Автор: Михаил Илиев

Първо издание (2018): Приложимо осигурително законодателство в ЕС. Правила за определяне на държавата-членка, в която се дължат осигурителните вноски и издаване на удостоверение А1.

Приложимо осигурително законодателство в ЕС. Правила за определяне на държавата-членка, в която се дължат осигурителните вноски и издаване на удостоверение А1. Автор: Димитър Бойчев

Първо издание (2018): Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност на работника и служителя

Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност на работника и служителя Автор: Михаил Илиев

Първо издание (2018): Данъци върху разходите - кога и как се прилагат за лични придобивки на работещите във фирмата?

Данъци върху разходите - кога и как се прилагат за лични придобивки на работещите във фирмата? Автор: Людмила Мермерска

Първо издание (2017): Третиране на вземания и задължения по реда на ЗКПО

Третиране на вземания и задължения по реда на ЗКПО Автор: Людмила Мермерска

Първо издание (2017): Разбери СИДДО

Разбери СИДДО Автор: Людмила Мермерска

Първо издание (2017): Командироване в ЕС – КТ, КСО, ЗДДФЛ, СИДДО

Командироване в ЕС – КТ, КСО, ЗДДФЛ, СИДДО Автори: Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска