10. Професионална квалификация

2024 г.

 

КТ. Относно осигуряването на достъп на определени работници и служители до онлайн платформи за обучения като „Уча.се“

 

2023 г.

 

КТ. Относно задължението за предоставяне на ваучери за храна на ученици по ТД за обучение в дуална форма по чл. 230 КТ

 

2022 г.

 

МТСП. Относно правото на отпуск на работник или служител в дуална система на обучение по договор за обучение по време на работа по чл. 230 от КТ

 

2021 г.

 

КТ. Третиране на участието в обучения, конгреси и търговски изложения през двата дни на седмична почивка като „работно време“

 

КТ. Изисквания към договор за обучение по чл. 229 от КТ

 

КТ. Относно договора за повишаване на квалификацията и за преквалификация по чл. 234 КТ

 

2020 г.

 

КТ. Покриване на разходи за курс за повишаване на квалификацията

 

2019 г.

 

КТ. ЗКПО. Организиране на безплатни курсове по английски език за персонала

 

КТ. ЗКПО. Възможност за командироване за обучение по реда на НСКСЧ по граждански договор

 

2018 г.

 

КТ. Относно третиране на участие в обучение през почивните дни като извънреден труд

 

КТ. Разлика при командироване за конкретна работа и при специализация/обучение в чужбина

 

Разходи по чл. 234 от КТ за семестриални такси според ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО

 

Договор за обучение по КТ и признаване на разходите по реда на ЗКПО

 

2017 г.

 

КТ. Клаузи в договора по чл. 229 от КТ относно започване на работа след завършване на обучението

 

2015 г.

 

КТ. Относно трудов договор с непълнолетен по реда на чл. 230 КТ

 

КТ. Относно възнаграждение при дуално обучение (разпоредбата на чл. 230 КТ беше допълнена в частта за възнаграждението - ДВ, бр. 92 от 2018 г.)