02.02.03. Чужденци в България

2023 г.

 

КСО. ЗДДФЛ. Осигуряване и облагане на гражданин на Великобритания, установен в България

 

2022 г.

 

КСО. Относно социалното осигуряване на украински гражданин при работа на ТД в България

 

Относно работата на украински граждани по граждански договори в Република България и дължимите осигуровки

 

КСО. ЗДДФЛ. Осигуряване и облагане на украински гражданин със статут „временна закрила“, работещ за украински работодател

 

2021 г.

 

Осигуряване на руски гражданин, пенсионер - собственик на ЕООД в България

 

Наемане на циркови артисти от трета държава за работа в страната

ЗЗО. Въпрос. Здравни осигуровки за сръбски гражданин, работещ в България по ТД за български работодател 

КСО. Особености при реализиране на приходи и разходи от дружество и задължение за осигуряване на управител


2020 г.

 

Основания за задължително здравно осигуряване на чужденци в България

 

Задължителни осигурителни вноски при сключен ТД с гражданин на Молдова


2019 г.

 

Осигуряване на гражданин на Израел – управител и собственик на българско дружество

 

Осигуряване при дейност на гражданин на Израел в България

 

2018 г.

 

Осигуряване на чуждестранни граждани на Русия и Армения

 

2016 г.

 

Относно осигуряване на македонски гражданин – управител на ЕООД

 

Относно осигурителни задължения на македонски управител

 

2015 г.

 

Казус относно приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност в рамките на ЕС