02.03. Ситуации, при които не се прилагат регламентите на ЕС или споразумение в сферата на социалната сигурност