01.01. Промени в ДОПК

2021 г.

 

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,  обнародвани в ДВ. бр. 105 от 11.12.2020 г.

 

2018 г.

 

Промени на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс

 

Последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

 

2017 г.

 

Закон за изменение и допълнение на ДОПК - промени, свързани с усъвършенстване и допълване на съществуващи разпоредби на закона

 

2016 г.

 

Промени в ДОПК, в сила от 01. 01. 2016 г.

 

2015 г.

 

Промените в ДОПК, в сила от 01. 01. 2015 г.

 

2014 г.

 

Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн. ДВ, бр. 109 от 20. 12. 2013 г.)

 

Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн. ДВ, бр. 18 от 04. 03. 2014 г.)

 

2013 г.

 

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 01. 01. 2013 г.

 

Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

 

2012 г.

 

Промените в ДОПК, в сила от 01. 01. 2012 г.

 

Последните промени в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс

 

Закон за изменение на допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

 

2011 г.

 

Последните промени в Данъчно – осигурителния процесуален кодекс и Търговския закон

 

Промените в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс

(обн. ДВ, бр. 31 от 15. 04. 2011 г.)