27.02.04. Транспортно обслужване на персонала

2020 г.


ЗДДС. ЗКПО. Разходи при командироване на работници в Белгия   

 

2019 г.

 

ЗКПО. Разходи за транспорт, хотел и дневни на чужденци, кандидатстващи за работа

ЗДДС. ЗКПО. Превоз на част от работниците от местоживеенето им месторабота в друго населено място с фирмен бус

2018 г.

 

Данъци върху разходите (Данъчна практика)


ЗКПО. Социални разходи за транспорт на персонала и на лицата по ДУК

 

ЗКПО. Транспортни разходи за изпълнението на трудовите задължения, както и от местоживеене до месторабота

2017 г.


Разходи за таксиметров превоз за служители, работещи втора смяна
 
2015 г.


ЗКПО. Третиране на карти за обществен транспорт във връзка с охранителна дейност

2012 г.


ЗКПО. Разходи за таксиметрови услуги, ползвани от служители, за да се явят извън работно време при технически проблеми

Относно разходи за извозване на персонала от местоживеене до месторабота и обратно

2011 г.


Данъчно третиране на транспортните разходи от местоживеене до месторабота по реда на ЗКПО