28. Алтернативни данъци

2023 г.

 

ЗКПО. Данъчното облагане по ЗКПО дружество – организатор на хазартни игри

 

2022 г.

 

ЗКПО. Дължимост на данък за 4-тото тримесечие при  спиране на хазартната дейност с игрални автомати и игрално казино от м. ноември

 

2021 г.

 

ЗКПО.  Помощ от държавата във връзка с мярката 60/40, получена от дружество – организатор на хазартни игри

ЗКПО. Данъчното облагане на хазартни игри, организирани онлайн

ЗКПО. Данък върху хазартната дейност с игрални автомати и игри в игрално казино за първо тримесечие на 2021 г.

2020 г.


ЗКПО. Заплащане на алтернативен данък от организатор на игри в игрално казино

ЗКПО. Разходи за дарение на дружество – организатор на хазартни игри, извършващо и дейност по отдаване под наем

ЗКПО. Изчисляване на алтернативен данък от организатори на игри в игрална зала и в игрално казино за 4-то тримесечие на 2020 г.