01. Промени в законодателството

2023 г.

 

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2023 г.

 

Приети са размерите на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2023 г.

 

2022 г.

 

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г.

 

Промените при ползване на данъчните облекчения за деца, реализирани с изменението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

 

КСО. ЗДДФЛ. Относно помощите за украинци по програма BG05M9OP001-6.006-0001 "Солидарност"

 

2021 г.


Измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2021 г.

2020 г.


Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2020 г.

Извънредните мерки в данъчното, счетоводното, трудовото и осигурителното законодателство

2019 г.


Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2019 г.

2018 г.


Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2018 г.

2017 г.


Коментар на последните промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

2016 г.


Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2016 г.

2015 г.


Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2015 г. 

2014 г.


Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01. 01.2014 г.

 

2013 г.


Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г.

2012 г.


Промените, въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2012 г.

2011 г.


Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г.

2010 г.


Най – важните промени в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2010 г.