12.07. Доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи (чл. 37, ал. 1, т. 9)

2023 г.

 

ЗДДФЛ. Относно ваучери за храна, предоставени на чуждестранен управител, облаган с окончателен данък

 

2022 г.

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно правоотношението, осигуряване и данъци на ЧФЛ - управител (изпълнителен директор) на ТД

 

2021 г.


ЗКПО. ЗДДФЛ. Разходи за пътуване и престой и възнаграждение по граждански договор със съдружник в чужбина

 

СИДДО. Прилагане на СИДДО с Белгия при доходи от дивиденти и ДУК

2020 г.


ЗДДФЛ. Формиране на определена база и облагане на чуждестранно лице по ДУК

 

2019 г.


СИДДО. ЗДДФЛ. Възнаграждение по ДУК на гражданин на Турция

 

ЗДДФЛ. Ползване на данъчно облекчение за застраховки от чуждестранен собственик на ЕООД


ЗКПО. ЗДДФЛ. СИДДО. Третиране на доходи на френски гражданин по ТД и ДУК

 

2018 г.


ЗДДФЛ. Облагане на доходи на чуждестранен управител

ЗДДФЛ. Облагане на чуждестранно лице – управител и собственик на ЕООД

 

ЗДДФЛ. Доходи, получени по договор за управление и контрол на чужденец 

ЗДДФЛ. Третиране на ДУК с чуждестранно физическо лице

Осигуряване и облагане на доходи на румънски гражданин, съвместяващ работа по ДУК в Румъния и България

2014 г.


ЗДДФЛ. Облагане на чуждестранни физически лица, членове на Съвета на директорите на АД