05.05. Деца и деца с увреждане (чл. 22в и чл. 22г)

2023 г.

 

ЗДДФЛ. Право на данъчни облекчения за украински граждани с временна закрила 

 

Въпроси във връзка с ползване на данъчните облекчения (Виж т. VІ)

 

Приети са размерите на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2023 г.

 

ЗДДФЛ. Относно ползване на данъчното облекчение за деца чрез работодателя при наложен запор в полза на банкова институция

 

2022 г.

 

ЗДДФЛ. Ползване на данъчно облекчение за деца от чужд гражданин    


ЗДДФЛ. Ползване на данъчно облекчение за две деца при невъзможност да се ползва в пълен размер само от единия родител

 

ГПК. Налагане на запор по чл. 446 от ГПК върху сумата, възстановена на служителя от данъчни облекчения за деца

 

ЗДДФЛ. Попълване на Приложение № 10 при ползване на данъчно облекчение за дете и дете с увреждане

 

Промените при ползване на данъчните облекчения за деца, реализирани с изменението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

 

Ползване на данъчните облекчения за деца при работодателите за придобитите през 2022 г. доходи по трудови правоотношения

 

2021 г.


Предизвикателства при ползване на данъчните облекчения за деца при годишното облагане на доходите за 2021 г.

 

ЗДДФЛ. Възстановяване на надвнесен данък от работодателя по основното трудово правоотношение


2019 г.

 

ЗДДФЛ. Отпадане на писмена декларация от другия родител при облекчение по чл. 22в и чл. 22г
 

2015 г.


Най-често задавани въпроси относно данъчните облекчения за деца (От 2019 г. има отделни промени, свързани с улесняване на механизма за прилагане на облекчението.)