10.01. Криптовалути

2023 г.

 

Новият Регламент относно пазарите на криптоактиви

 

Някои често допускани грешки при счетоводното третиране на притежаваните криптовалути

 

Счетоводно третиране на заемите на криптовалута: Привидно лесна задача с много трудно решение

 

2022 г.

 

ЗСч. ЗКПО. ЗДДФЛ. Разпределяне на дивидент под формата на криптовалута

 

2021 г.


ЗСч. ЗДДФЛ. ЗДДС. Счетоводно и данъчно третиране на бонус, изплатен в криповалута, впоследствие продадена

Нов подход на счетоводно отчитане на дейността по добиване на криптовалута

Счетоводно третиране на притежаваните криптоактиви, различни от криптовалути

Счетоводно третиране на сделките по продажба на стоки или услуги в замяна на криптовалута


2019 г.
Дискусионно: Въпроси във връзка с данъчното третиране на доходите от продажба или замяна на критовалута по реда на ЗДДФЛ

Практически аспекти на счетоводното третиране на притежаваните криптовалути

 

2018 г.


Икономическа същност и счетоводно третиране на криптовалутите