02.02.01. Основни положения

2024 г.

 

Приложимо осигурително законодателство по спогодбата между България и Македония

 

Приложимо осигурително законодателство по договора между България и Украйна

 

Приложимо осигурително законодателство по договора между България и Корея

 

Приложимо осигурително законодателство по договора между България и Канада

 

Приложимо осигурително законодателство по договора между България и Квебек

 

Приложимо осигурително законодателство по спогодбата между България и Тунис

 

2023 г. 

 

Приложимо осигурително законодателство по спогодбата между България и Сърбия

 

Приложимо осигурително законодателство по спогодбата между България и Черна гора

 

Приложимо осигурително законодателство по спогодбата между България и Молдова

 

2018 г.

 

Приложимо осигурително законодателство в трансгранични ситуации, които не попадат в приложното поле на наднационален координационен инструмент в сферата на социалната сигурност