Относно задължение за обявяване на ГФО от лице, извършващо търговска дейност без регистрация като търговец

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.