Промени в Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 86 от 27. 10. 2017 г.)

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.