Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2017 г. Общи постановки - задължени лица, посочвани доходи.

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.