ЗКПО. Задължение за подаване на декларации при ликвидация на ТД, неизвършвало стопанска дейност

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.