ЗДДФЛ. Субсидия през 2017 г. за дейност на земеделски стопанин, облаган по чл. 29, получена през 2018 г., при неподновена регистрация

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.