ЗДДФЛ. Държавна помощ на земеделски стопанин, облаган по чл. 29, под формата на обезщетение за щети от наводнение

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.