ЗДДФЛ. Обезщетение за унищожена продукция на земеделски стопанин, облаган по чл. 29, по договор с експериментална лаборатория

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.