Счетоводни и данъчни аспекти на промяна в счетоводната политика в резултат на МСФО 9 Финансови инструменти

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.