Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 06. 12. 2018 г.
 

Акцентите са:
 
 
Счетоводни и данъчни аспекти на промяната на счетоводната политика в резултат на МСФО 16 Лизинг.
 
Дискусионно: Новите изисквания на данъчното законодателство към електронните магазини.
 
Актуална данъчна практика по ЗДДС (продължение).
 
Актуална данъчна практика по ЗДДФЛ.
 
Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност на работника и служителя (Част III).
 
Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, СИДДО, КСО, ЗСч.

Назад към рубриката