Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 07. 03. 2019 г.
 

Акцентите са:
 
 
Промените в СС 17 - Лизинг.
 
Относно публикуване на ГФО за 2018 г..
 
Актуални въпроси относно промените в ЗДДФЛ, в сила от 2019 г.
 
Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, СИДДО, КСО, ЗСч.

Назад към рубриката