Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 06. 03. 2019 г.
 

Акцентите са:
 
 
Промените в СС 17 - Лизинг.
 
Относно публикуване на ГФО за 2018 г..
 
Актуални въпроси относно промените в ЗДДФЛ, в сила от 2019 г.
 
Въпроси във връзка с попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г.
 
Попълване на Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (ред по ред) с примери.
 
Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, СИДДО, КСО, ЗСч.

Назад към рубриката