Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 02. 04. 2019 г.
 

Акцентите са:
 
 
Промените в Закона за защита на личните данни.
 
Последните промени в  Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.
 
Определение на СЕС по преюдинциалните запитвания относно тълкуване на чл. 4, § 2 и чл. 9, § 1 от Регламент (ЕО) 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26.10.2005 г. относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността.
 
Въпроси във връзка с попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г.
 
Попълване на Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (ред по ред) с примери.
 
Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, СИДДО, КСО, ЗСч.

Назад към рубриката