Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01. 05. 2019 г.
 

Акцентите са:
 
 
Последните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.  
 
Деклариране на действителните собственици в регистъра на юридическите лица и юридичиските лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
 
Последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове.. 
 
Имуществена отговорност на работодателя.
 
Попълване на Таблица 1 и 2 при самоосигуряващо се лице, придобило право на пенсия през 2018 г.
 
Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, СИДДО, КСО, ЗСч.

Назад към рубриката