Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 04. 06. 2019 г.
 

Акцентите са:
 
 
Промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари.
 
Кратък обзор на най-важните промени в Наредба № 7 от 02.09.2010 г. за разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки (обн. ДВ, бр. 35 от 30.04.2019 г.).
 
"Постоянен обект" по смисъла на ЗДДС.
 
Отчитане на сделки чрез интернет платформи за търговия с чуждестранна валута (форекс).
 
Промените в Закона за счетоводството и публикувани вече ГФО на кредитна институция.
 
Третиране по реда на ЗДДФЛ при учредяване на право на стоеж срещу обезщетяване с апартаменти и гаражи.
 
Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, СИДДО, КСО, ЗСч.

Назад към рубриката