Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01. 07. 2019 г.
 

Акцентите са:
 
 
Промените в Данъчно – осигурителния кодекс (ако са обнародвани до края на месец юни).
 
Счетоводното третиране на криптовалутите в контекста на решението на КРМСФО от 12.06.2019 г.
 
Проблемни текстове в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при облагане на доходи с източник чужбина.
 
Третиране  по реда на ЗДДФЛ при изплащане на дължими суми по договор за цесия на цесионер-физическо лице.
 
Документиране на дейност на маникюристка.
 
Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, СИДДО, КСО, ЗСч.

Назад към рубриката