Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01. 08. 2019 г.

 


Акцентите са:

 

Последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

 

Последните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изиск­вания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
 

Казуси във връзка с третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО на отнет и разграбен лек автомобил по договор за финансов лизинг

 

Проблемни текстове в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при облагане на доходи с източник чужбина.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, СИДДО, КСО, ЗСч.

Назад към рубриката