Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01. 09. 2019 г.

 


Акцентите са:

 

 

Промените в Данъчно – осигурителния кодекс.

 

Казус относно подаване на декларация за последния данъчен период при несъстоятелност.

 

Обзорен материал (таблица) относно третиране по реда на ЗДДС, ЗДДФЛ и КСО при отдаване на недвижим имот под наем или за настаняване на туристи  от физическо лице.

 

Третиране  по реда на ЗДДФЛ на доходи по договор за цесия на цедент - физическо лице.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, СИДДО, КСО, ЗСч.

Назад към рубриката