Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 08. 10. 2019 г.

 


Акцентите са:

 

Последните промени в Наредба № Н - 18.

 

Възможност за ускорено възстановяване на ДДС.

 

Счетоводни и данъчни аспекти на прекратяването на договор за финансов лизинг на лек автомобил с опция за покупка съгласно НСС.

 

Обзор на актуална данъчна практика по ЗДДС.

 

Обзор на актуална съдебна практика по ЗКПО.

 

Обзор на съдебна практика относно договор за цесия.

 

Третиране на депозит при договор за наем с физическо лице.

 

 Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, СИДДО, КСО, ЗСч.

 

Назад към рубриката