Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01. 10. 2019 г.

 


Акцентите са:

 

Последните промени в Наредба № Н - 18 (при обнародването й до края на месеца).

 

Обзор на актуална съдебна практика по ЗКПО.

 

Обзор на съдебна практика относно договор за цесия.

 

Третиране на депозит при договор за наем с физическо лице.

 

Третиране по реда на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ  на дарение на недвижим имот, притежаван от син на дружество, собственост на баща му.

 

 Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, СИДДО, КСО, ЗСч.

 

Назад към рубриката