Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01. 11. 2019 г.

 


Акцентите са:

 

 

Нови моменти във връзка с подаването на информация в НАП от платците на доходите с новата Справка за изплатени доходи по трудови правоотношения и Справката за изплатени доходи на физически лица.

 

Обзор на актуална данъчна практика по ЗДДС (продължение).

 

Обзор на актуална съдебна практика по ЗКПО. (продължение).

 

Обзор на съдебна практика по чл. 19 от ДОПК.

 

Цесия и защита на личните данни – практика на КЗЛД.

 

Третиране по реда на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ  на дарение на недвижим имот, притежаван от син на дружество, собственост на баща му.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, СИДДО, КСО, ЗСч.

 

Назад към рубриката