Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 08. 12. 2019 г.

 


Акцентите са:

 

Особености при документирането на изплатените през 2019 г. облагаеми доходи от трудови правоотношения и предоставяне на информация в НАП от работодателите.

 

Обзор на актуална съдебна практика по ЗДДС.

 

Обзор на съдебна практика по чл. 267 от ЗКПО.

 

Актуална данъчна практика по ЗКПО.

 

Актуална  данъчна практика по ЗДДФЛ.

 

Счетоводни и данъчни аспекти на стимулите по договори за оперативен лизинг в контекста на промените на СС 17 – Лизинг от 2019 г.

 

Картите „Мултиспорт“ и защитата на личните данни.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, СИДДО, КСО, ЗСч.

 

Назад към рубриката