Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01. 12. 2019 г.

 


Акцентите са:

 

 

Обзор на данъчна практика по ЗКПО.

 

Обзор на данъчна практика по ЗДДФЛ.

 

Обзор на съдебна практика по чл. 267 от ЗКПО.

 

Третиране по реда на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ  на дарение на недвижим имот, притежаван от син на дружество, собственост на баща му.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, СИДДО, КСО, ЗСч.

 

Назад към рубриката