Основания за отмяна на наказателно постановление при наличие на обстоятелства по чл. 80, ал. 1, т. 5 от Наказателния кодекс (НК) във връзка с чл. 81, ал. 3 от НК, чл. 34 и чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН)

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.


Поръчай


Ако имате абонамент, моля влезте в профила си.


Вход