Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01.07.2020 г.

 


Акцентите са:

 

 

Счетоводни и данъчни аспекти на прехвърлянето на вземания (продължение от юнския брой).

 

Последните промени в Закона за данък върху добавената стойност.

 

Последните промени в  Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, както и в Наредба № H-1 от 2014 г. и Наредба № Н-7 от 2016 г. 

 

Третиране по реда на ЗДДФЛ апорт на дялове от местно физическо лице.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, КСО, ЗСч.

Назад към рубриката