Апорт на дялове от местно физическо лице – чл. 13, ал. 4 или чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ?

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.